Tehetséggondozás a Műegyetemen

 A tehetséggondozás és a kutatói utánpótlás nevelés területén a BME Intézméynfejlesztési tervében megfogalmazott célok:

  • Részvétel a társadalom ismereteinek szélesítésében: a környezettudatos gondolkodás fejlesztésében, a tudományos kutatás és a technológiai innováció eredményeinek közérthető megjelenítésében, a társadalom szélesebb rétegeit érintő problémák objektív és hiteles bemutatásában.
  • A továbbtanulásra készülő középiskolás diákok felkészülésének és orientálásának segítése: szakmai kapcsolatok a középiskolákkal, a természettudományos tananyagok véleményezése, szakmai versenyek szervezése, a tehetségek felkarolása.
  • A kutatói/alkotói képességek általános fejlesztése: az elsőéves hallgatók beilleszkedésének segítése, az oktatás didaktikai módszereinek és eszközrendszerének fejlesztése, az ilyen irányú tevékenység elismertségének javítása. A hallgatói öntevékeny körök és társadalmi-szociális kapcsolatok fejlesztése.
  • A kiemelkedően tehetséges hallgatók további fejlődésének biztosítása: a tanulmányok kezdetétől foglalkozzunk velük külön is, elsősorban a következő eszközök alkalmazásával: részükre emelt szintű tárgyak felkínálása; a tudományos diákköri tevékenység feltételrendszerének és elismertségének javítása; színvonalas szakmai/tanulmányi versenyek szervezése; szakkollégiumok, hallgatói innovációs közösségek tevékenységének kezdeményezése és támogatása; a mesterképzésben résztvevő hallgatók bevonása a tanszékek K+F+I tevékenységébe.
  • A doktori (PhD) képzés és feltételrendszer, valamint az oktatói/kutatói karriermodell továbbfejlesztése: a legjobb hallgatók egyetemen/kutatói pályán tartása; doktorjelölti és posztdoktori foglalkoztatás, ösztöndíjak számának és mértékének emelése; a humánpolitika és az alkalmazotti követelményrendszer minőségelvűvé tétele.
  • A hallgatói/kutatói tapasztalatcserék, PhD hallgatók bevonása a nemzetközi kutatási együttműködésbe: nemzetközi PhD kurzusok szervezése; a hallgatói és kutatói mobilitás fejlesztése a visszatérés kiemelt ösztönzésével. A külföldi kutatók és hallgatók fogadási feltételeinek javítása: az angol nyelvű tárgykínálat bővítése, kettősdiplomák rendszerének kialakítása/továbbfejlesztése MSc és PhD szinten.

Itt lehet bennünket elérni:

Dr. Jeney Gábor projektmenedzser

Mobil: +36-20-997-4858

Iroda: Informatika épület E szárny, 4. emelet, 450-es szoba

Projektiroda és projektszervezet

Alprojektvezetők és elérhetőségeik

Résztvevő vagyok és szeretnék valamit kifizetni a projekt terhére.

Publikálni szeretnék. A projekt fizetné a kapcsolódó költségeket. Mire ügyeljek?

Együttműködő partnerek:

 

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT