Galériák
Doktori Iskolák
Gépészmérnöki Kar
1.Új típusú anyagok és feldolgozási technológiáik
2.Járműipari kutatások
3.Dinamikai vizsgálatok
4.Eto-robotika
5.Hő és áramlástani alapkutatások
6.GAMM2013
7.Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola PEJ2
8.GÉPÉSZET 2012 Konferencia
9.PÁGGTDI Workshop 2012. május 25.
10.PSE2012
11.ESMC2012
12.7th OpenFOAM® Workshop
13.IN-TECH 2012
14.ISTRO2012
15.ICUC2012
16.PÁGGTDI folyóirat publikációk
17.PÁGGTDI konferencia publikációk
18.Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola PEJ1
19.Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola PEJ3
20.CIE2013
21.HARMO15
22.CMS2013
23.Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola PEJ4
24.Multibody Dynamics 2013
25.CLIMA2013
Építőmérnöki kar
1.Szerkezet-építőmérnöki kutatások
2.Infrastruktúra-építőmérnöki kutatások
3.Geoinformatika-építőmérnöki kutatások
4.Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudomány Doktori Iskola - workshop 2012
Építészmérnöki Kar
1.ÉPK CsPDI workshop 2012 tavasz
2.ÉPK CsPDI Prof. D. Fiorani
3.Közösség és építészet
4.A kicsi szép - Lehetséges (ki)utak és stratégiák itt és most
5.ÉPK CsPDI Alkalmazott mechanika, szilárdságtan és tartószerkezetek - A rácsos szerkezetek geometriai érzékenysége
6.ÉPK CsPDI Nyomott kő-, illetve beton anyagú szerkezetek vizsgálata
7.ÉPK CsPDI Kavicsok morfológiája
8.ÉPK CsPDI Interdiszciplináris épületkutatás
9.ÉPK CsPDI Építészetelméleti kutatások
10.ÉPK CsPDI felmérőtábor 2013 nyár
11.ÉPK CsPDI Prof. M.V.Berry, Prof. G.W.Gibbons
12.Andrea Delpazes előadása_2013. április 19.
13.Alexander Ignjatovic előadása_2013. április 24.
14.ÉDI_KÖZÖSSÉG ÉS ÉPÍTÉSZET_WORKSHOP_20120604
15.ÉDI_AMSZTERDAM_TANULMÁNYÚT_2012_MÁJUS
16.ÉDI_RUHR-VIDÉK_TANULMÁNYÚT_2012_ÁPRILIS
17.ÉDI_SZLOVÉN ÉS OSZTRÁK ÖKOFALVAK_TANULMÁNYÚT_2012_MÁJUS
18.ÉPK CsPDI Prof. S.S.Antman
19.ÉPK CsPDI felmérőtábor 2012 nyár
20.„BORSOD 2050 – Hajrá, ipari táj!” című kiállítás
21.DLA Most 2.0 - Közösség és építészet c. kiállítás a FUGA Építészeti Központban
22.ÉDI_13. VELENCEI ÉPÍTÉSZETI BIENNÁLÉ_TANULMÁNYÚT_2012_OKTÓBER
23.Magyar Tudomány Ünnepe, 29. országos ankét
24.ÉDI_Berlin_szociális_építészet_tanulmányút
25.ÉDI_Erdély_tanulmányút
26.ÉDI_Olaszország_Ausztria_Szlovénia_tanulmányút
27.ÉDI_Várkonferencia_Székelyudvarhely
28.ÉPK CsPDI Konferenciák
29.ÉDI_Svájci tanulmányút_2013 májusa
30.ÉDI_Belgium_tanulmányút
31.ÉDI_Krakkó_konferencia
32.ÉDI_Szilézia_tanulmányút
33.ÉDI_TANULMÁNYÚT A CSEH ÉS SZLOVÁK HATÁRVIDÉKEN
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
1.Az alkalmazott módszerek fejlesztése a modellezés hatékonyságának növelésére
2.Enzimreakciók és más biológiai rendszerek modellezése
3.Kémiai reakciók mechanizmusának vizsgálata és optimálása
4.Szokatlan kötésszerkezetű új vegyülettípusok és kölcsönhatások vizsgálata és modellezése kémiai, anyagtudományi alkalmazásokra
5.Molekuladinamikai vizsgálatok határfelületek, és kondenzált fázisok valamint szilárd kristályos rendszerek modellezése
6.Vegyipari műveletek és folyamatok modellezése
7.Oláh György DI 2012 évi konferencia
8.Oláh György Doktori Iskola 2013 évi konferenciája
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
1.Különleges számításigényű feladatok a beágyazott rendszerek területén
2.Elektromágneses elvű roncsolásmentes anyagvizsgálat
3.Nagyméretű térszámítási problémák vizsgálata
4.Intelligens robotirányítási funkciók kutatása
5.Számításigényes moellezési, alakfelismerési és irányítási eljárások kutatása
6.Fémes mikrostruktúrák és kialakulásuk metallurgiai és szimulációs kutatása
7.Smart Grid viselkedésének kutatása intelligens módszerek alkalmazásával
8.GPGPU alkalmazások
9.Elosztott szoftverrendszerek kutatása
10.Komplex modellezési és optimalizálási feladatok megoldása
11.Elosztott kiértékelési és topológiai analízis
12.Deklaratív nyelvek alkalmazása következtetési feladatokra
13.Gráfelméleti és geometriai problémák , algoritmusok vizsgálata
14.Komplex infokommunikációs rendszerek szimulációja
15.Biztonsági protokollok formális és automatizált ellenőrzése
16.Workshop
17.Beszámoló, 2012. június
18.VIK Villamos DI Workshop, 2012 március
19.VIK Villamos DI Beszámoló, 2012 június
20.VIK Informatikai DI Workshop, 2012 március
21.VIK Informatikai DI Beszámoló, 2012 június
22.VIK Informatikai DI Előadások hazai és nemzetközi fórumokon
23.VIK Informatikai DI Alkalmazott Számítógépes Paleográfiai Konferencia
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1.Járművek, közlekedési rendszerek irányítása
2.Közlekedési és szállítási rendszerek hatékonyságának, szolgáltatási színvonalának a növelése
3.(Vasúti) Járműszerkezetek mechanikai vizsgálata
4.Járművek, hajtóművek hő- és áramlástechnikai vizsgálata
Természettudományi Kar
1.Molekuláris elektronika
2.Szélessávú optikai és magneto-optikai spektroszkópia
3.Felületfizikai kutatások anyagtudományi és optikai módszerekkel
4.Mágneses rétegszerkezetek és nanorészecskék kísérleti és elméleti vizsgálata
5.A statisztikus fizika módszereinek alkalmazása adaptív, önszerveződő rendszereknek modellezésére
6.Nukleáris technikai kutatások
7.Véletlen jelenségek vizsgálata kölcsönható és hosszú memóriájú rendszerekbe
8.Sztochasztikus viselkedés kialakulása determinisztikus dinamikában és ennek következményei
9.Differenciálegyenletek kvalitatív és numerikus vizsgálata
10.Algoritmusok és struktúrák vizsgálata
11.Operációkutatási vizsgálatok
12.Az ember, mint megismerő lény
13.Workshop_Fizika DI
14.Fizika DI Phd Konferencia 2013
15.Matematika DI PhD Konferencia 2013
16.Fizika DI PhD Konferencia 2012
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
1.GTK GSZ-DI Workshop 2012.04.19.
2.A tudományos kutatás és a megismerés módszertani, társadalmi és morális dime
3.A tudomány egyes történeti kérdései
4.A beruházási és termelési folyamatok minőségét és megbízhatóságát támogató menedzsment módszerek
5.A fenntarthatóság dimenzióinak nyomonkövetése és azonosítása szimulációs metodikával nemzetközi, regionális és települési szinten
6.GTK TUDFIL-DI Workshop 2012.05.24.
7.TDK Mini Konferencia
8.GTK GazdSzervDI Zárókonferencia 2013.06.06
9.ICOT 2013 Limassol Cyprus 5-8 June 2013
10.CIRCLE Porto 2013
11.GTK TudFil.DI PhD konferencia 2013. június 12.
12.GTK TudFil. DI Emergencia WS 2013. június 7.
Szakkollégiumok
1.MSZK Szakkollégiumi eszközpark bővítése
2.Építész Építészeti tanulmányút Portugália
3.Építő Tokaj tanulmányút
4.Közlek tanulmányi út Párizs
5.SZASZ Kémszámtábor
6.SZASZ Konferencia
7.Liska Könyvtárfejlesztés
8.SZASZ_Kémszámtábor 2013
9.Simonyi_Hogyan Motiválj?
10.Simonyi szervezetfejlesztés tréning
11.Simonyi hangtechnikai tréning
12.Simonyi minitréningek
13.Simonyi rendszergazda tréning
14.Simonyi PR tréning
15.építő Nemetschek Allplan szoftveroktatás (tanfolyam 2)
16.Építő GEO5 tanfolyam1
17.Építő AutoCad Civil 3D haladó (tanfolyam 2) 2012
18.Építő szervezetfejlesztési tréning1
19.Építő Bős-Nagymaros tanulmányút
20.Építő Bátaapáti tanulmányút
21.Építő Betontag tanulmányút
22.Építő várostervezési napok2012
23.Építő Zielinski Szilárd Konferencia
24.Simonyi_stratégiai menedzsment tréning
25.Simonyi autonóm robotok workshop
26.Simonyi pályázatíró tréning
27.Simonyi kommunikációs tréning
28.Simonyi prezentáció és előadástechnika tréning
29.Közlek AutoCad tanfolyam
30.közlek Önismereti tréning
31.szakkollégiumi workshop
32.Liska Gazdaságpolitika műhely
33.Liska Esettanulmányi tréning
34.Liska Elemzési módszertan műhely
35.Liska SAP műhely
36.Liska Stratégiamenedzsment műhely
37.Liska 2011-es LisKaLandról szóló kiadány
38.Liska Szakkollégium működését segítő IT eszközök
39.építész Szakkollégiumi honlap fejlesztése
40.építész Fotó és nyomdatechnikai kurzus
41.építész Műtermi eszközberuházások
42.építő szakirodalom beszerzése
43.építő Siófok Tanulmányút
44.építő Nyíregyháza tanulmányút
45.építő Székesfehérvár tanulmányút
46.építő földmérő szakest
47.SZASZ Biotechnológia kurzus
48.SZASZ Kémia mérföldkövei előadássorozat
49.SZASZ Angol kurzus
50.MSZK TIMES esettanulmányi verseny
51.MSZK 25. alakulási évfordulót ünneplő gálaest
52.MSZK Europe3D Hungary
53.MSZK Arulattervezés
54.MSZK Elsős esettanulmány-megoldó képzés
55.MSZK PROjektmenedzsment Klubdélután
56.MSZK Felvételi
57.építő Várostervezési napok 2013
58.építő_Szolnok_tanulmányút
59.Bécs és környéke 2012
60.Simonyi minitréningek (csoportmunka, vezetői készségfejlesztés, időmenedzsment)
61.közlek készségfeljesztő tréning
62.simonyi konferencia PR tréning
63.építő_AutoCad Civil 3D kezdő (tanfolyam 1) 2011
64.építő GEO5 tanfolyam 2
65.építő Nemetschek Allplan szoftveroktatás (tanfolyam 1)
66.építő Szervezetfejlesztési tréning 2
67.építő AutoCad Civil 3D kezdő (tanfolyam 3) 2012
68.építő Excel haladó szoftveroktatás
69.építő Projektmenedzsment trénig
70.MSZK_excel_kurzus
71.MSZK üzleti alapozó kurzus
72.MSZK önismeret és vezetői készségek kurzus
73.MSZK Business English
74.MSZK Przentációs tréning
75.MSZK időgazdálkodás tréning
76.MSZK Célmeghatárizás és önmotiváció tréning
77.MSZK Tárgyalástechnika
78.MSZK Önfejlesztés
79.MSZK arculattervezés 2013
80.MSZK irodaszer beszerzés
81.MSZK Menedzsment Akadémia 2013
82.építő Öregtalálkozó
83.építő Sportnap
84.építő Szakest
85.Simonyi vezetői készségfejlesztés
86.MSZK Szakmarathon2013
87.építész látványtervező kurzus
88.építész Alumni előadás
89.Simonyi Kamerakezeléstől a filmig
90.SZASZ Vegyipari technológiák
91.építő vízépítő szakestély
92.SZASZ Prágai konferencia út
93.MSZK_Szakmarathon 2012
94.MSZK_Problémamegoldás és döntéshozatal kurzus
95.SZASZ Konferencia 2013
96.MSZK_Esettanulmány-megoldó kurzus
97.MSZK_Alapszintű menedzsment kurzus
98.Liska Gazdasági és Menedzsment Szakmai Hetek
99.Liska Ecosim üzleti gondolkodásmód tréning
100.Liska Tehetségmenedzsment II műhely
101.Liska Kutatásmódszertan tréning
102.Simonyi mikrovezérlés tréning
103.építő Duna-hidak tanulmányút 2012
104.Simonyi Linux haladó tréning
105.Simonyi grafika tréning
106.Liska eszközbeszerzés nyomtató
107.Liska eszközbeszerzés probook
108.építő eszközbeszerzés probook
109.építő eszközbeszerzés plotter
110.MSZK eszközbeszerzés notebook
111.SZASZ eszközbeszerzés notebook
112.építő Rába környéke tanulmányút
113.építész Biennálé 2012
114.Simonyi eszközbeszerzés videopult
115.Simonyi Könyvárfejlesztés
116.Simonyi Projektmenedzsment tréning
117.Videópult beszerzése
118.Szent-Györgyi Albert Szakkollégium beszerzései
119.Simonyi_operatőr tréning(kamerakezelés)
120.építő Trénerképző Tréning
121.közlek TDK jutalmazás2012
122.Liska Szakkollégiumot hirdető szórólap
123.Simonyi Pénzügyi tréning
124.MSZK_London
125.építő_Szarvas_tanulmányi_kirándulás
126.építő Kőröshegy völgyhíd tanulmányút
127.építő Dunaújváros tanulmányút
128.építész photoshop kurzus
129.építő AutoCAD Civil3D kezdő szoftveroktatás (tanfolyam 4) 2013
130.építő AutoCAD Civil3D haladó szoftveroktatás (tanfolyam 5) 2013
131.építő GEO5 tanfolyam szoftveroktatás (tanfolyam 3)
132.építő Nemetschek Allplan szoftveroktatás (tanfolyam 3)
133.liska A startup cégek helyzete Magyarországon
134.liska Projektmenedzsment tréning
135.liska Adók és ellenőrzések műhely
136.liska Szervezetben való működés kurzus
137.építész Épületkritika-Az építészet tartalomipara
138.építész Forma előadássorozat
139.közlek Budapesti villamosok előadás
140.közlek Nosztalgia villamosok előadás
141.építő_Prezentáció tréning
142.építő_Karriermenedzsment tréning
143.építő_Konfliktusmenedzsment tréning
144.építő_Időgazdálkodás tréning
145.Kecskemét tanulmányút
146.Zágráb, Ljubljana tanulmányút
147.Simonyi_Projektmenedzsment alkalmazása szakmai csoportban
148.Simonyi önismereti tréning
149.Simonyi Motiváció, delegálás tréning
150.Simonyi Mikrokontrollerek programozása tréning
151.Szakkollégiumi találkozó
152.építő Tihany tanulmányút
153.építő Bakony tanulmányút
154.építő Bécs és környéke 2011
155.épìtő irodaszer beszerzés
156.közlek tanulmányút Barcelona
157.építész Biennálé 2013
158.építész kortárs makettező technikák
159.építész Barcelona tanulmányút
160.építész STRIKE magazin
161.Liskaland 2013
162.Liska eszközbeszerzés: fényképezőgép
163.Liska Gazdasági és Menedzsment Szakmai Hetek 2013
164.Liska TDK tanulmánykötet
TDK
1.TDK-hoz köthető konferencia részvételek (tervezett)
2.Tematikus TDK pályázat
3.Európai konferencia (TDK, utazási költség)
4.Európai konferencia (TDK, szállás költség)
5.Belföldi konferencia
6.Köszönetnyilvánítás (minta)
7.Díjazott TDK-zó hallgatók és oktatók (2011. és 2012.)
8.TDK-hoz köthető konferencia részvételek (megvalósult)
9.Részvételi díj OTDK
10.A TDK alprojekt néhány összefoglaló adata
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT