Alprojektvezetők és elérhetőségeik
Szerkesztő:Jeney Gábor
Szerkesztő elérhetősége:jeneyg@hit.bme.hu

Téma galéria megtekintése

A TÁMOP-4.2.2. projektnek három pillére van:

  • Doktori Iskolák
  • Szakkollégiumok
  • TDK mozgalom

A Doktori Iskolákat egy-egy alprojektvezető (kari képviselő) képviseli, némely karok esetében több doktori iskolát is egyetlen alprojektvezető szolgál ki. Ők pedig a következők:

Doktori Iskola Név E-mail Mellék
Csonka Pál Doktori Iskola Marótzy Katalin mkata@et.bme.hu 2302
Építőművészeti Doktori Iskola Szabó Levente szabo.l@kozep.bme.hu 3663
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar doktori iskolái Valkó László valkol@eik.bme.hu 1179,3699
Informatikai Tudományok Doktori Iskola Csébfalvy Balázs cseb@iit.bme.hu 1517
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar doktori iskolái Rohács József jrohacs@rht.bme.hu 3079,3551
Oláh György Kémiai és Vegyészmérnöki Doktori Iskola Nyulászi László nyulaszi@mail.bme.hu 3281
Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Szalay Tibor szalay@manuf.bme.hu 2318,1875
Természettudományi Kar doktori iskolái Sükösd Csaba sukosd@reak.bme.hu 3127
Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola Józsa János jozsa@vit.bme.hu 1496
Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola Hetthéssy Jenő jhetthessy@aut.bme.hu 4059

A Szakkollégiumokat egyetlen alprojektvezető (HÖK képviselő) fogja össze, ő pedig Kovács András <kovacs.andras@sc.bme.hu>. Pénzügyi kérdésekben Percze Ritát <percze.rita@sc.bme.hu> is lehet keresni.

 A TDK mozgalom alprojektvezetője (egyetemi TDK képviselő) Debreczeni Gábor <debreczeni@kku.bme.hu>, akit a 1977 egyetemi mellékeken érhetnek el.


Fileok
baross_radio_logo.png - Letöltés
Kr_LOGO.png - Letöltés
oranzslogo_átlátszó.PNG - Letöltés
radiolog.png - Letöltés
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT