Projektiroda és projektszervezet
Szerkesztő:Jeney Gábor
Szerkesztő elérhetősége:jeneyg@hit.bme.hu

Téma galéria megtekintése

A projektiroda felépítése az alábbi organogramon látható:

A projektiroda jelenlegi személyzete:

Tudományos igazgató: Levendovszky János <levendov@hit.bme.hu>, 3547-es egyetemi mellék

Projektiroda vezető: Hornyánszky Gábor <hornyanszky@mail.bme.hu>, 2230 és 3509-es egyetemi mellékek

Projekt menedzser: Jeney Gábor, jeneyg@hit.bme.hu, 2418-as egyetemi mellék

Gazdasági vezető: Hegyi Barbara, bhegyi@mik.bme.hu, 2052-es egyetemi melllék

Gazdasági munkatársak: Juhász Ágnes, ajuhasz@mik.bme.hu, 1608-as egyetemi mellék, Hanicsek Ildikó, ihanicsek@mik.bme.hu, 2052-es egyetemi mellék

Kommunikációs vezető: Dallos Györgyi, dalllos@mail.bme.hu, 1595-ös egyetemi mellék

Ha a projektiroda minden tagjának szeretne írni: tamopiroda@mcl.hu

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT