Sajtóközlemény 2011. szeptember 24. Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben

A műegyetemi képzésben megvalósuló hatékony tehetséggondozással motivált és tehetséges hallgatók orientálása a nemzetközi színvonalú kutatói-, fejlesztői- és innovációs tevékenység és pálya felé. Ez növelni fogja a gazdaság húzóágazataiban a növekedési potenciált, valamint hosszútávon a versenyképességet

A projekt számokban:

Elnyert összeg:                683 280 000 Ft

A projekt futamideje:    2011. 09.01. – 2013. 08. 31.

A támogatásba bevont  hallgatók száma:

A támogatásba bevont oktatók száma:

Támogatott K+F projektek száma

1692

109

51

 A projekt rövid leírása:

A projektben a Műegyetem 14 doktori iskolája, 7 szakkollégiuma  és a kari TDK szervezetek vesznek részt. A projekt a következő tevékenységekhez biztosít támogatást:

  • tehetséggondozás a doktori iskolák kutatásainak támogatásán keresztül  (doktoranduszi, doktorjelölti ösztöndíjak, konferenciarészvételek,  klaszter alapú szuperszámítógép beszerzése és K+F projektek támogatása)
  • a TDK tevékenység megújítása (új TDK webportál  létrehozása és a tehetséggondozásra fókuszáló műhelymunka kiszélesítése)
  • szakkollégiumi képzések, versenyek, tanulmányi kirándulások és infrastruktúrális  beszerzések finanszírozása.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2012. május 21.

Klaszterben működő, eddigi számítógépeinél nagyobb számítási kapacitású rendszerrel gazdagodik a Műegyetem

Megérkezett az a nagyteljesítményű számítógép, amely 6 TFlops (teraflop/másodperc) teljesítményével a BME eddigi legnagyobb teljesítményű rendszere és lehetővé teszi, hogy a Műegyetem kutatói és doktoranduszai nagy számítási kapacitást igénylő kutatásokat folytassanak. A TÁMOP finanszírozással megvásárolt rendszer bruttó ára mintegy 70 millió forint. Az egy szekrénybe szerelt rendszerben összesen 31 gép működik, a teljes rendszerben közel másfél terabájt memória és közel 50 terabájt diszk áll a felhasználók rendelkezésére. A gép beszerzése az „Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben” című, közel 700 millió forint támogatású projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához kapcsolódik, amely projektben a BME mind a 8 kara részt vesz. 

Budapest, 2012. május 21.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2012. szeptember 27.

1 nap alatt 1 évnyi számítást végez el a BME szuperszámítógépe

A 360 CPU maggal rendelkező, közel 6 teraflops teljesítményű gép új távlatokat nyit a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói és hallgatói számára.

A Superman elnevezésű gép nagy számításigényű kutatási feladatok elvégzésére alkalmas. A próbaüzem alatt 20 tudományos projekt használta a gépet, amely naponta 1 évnyi számítást képes elvégezni. A próbaüzem során közel 6000 feladat futott a gép processzorain, amelyeknek a végrehajtása egyetlen processzoron több mint 15 évbe telt volna.

A gépen jelenleg futó tudományos projektek között megtalálhatók a kémiai, alkalmazott fizikai, matematikai, mechanikai, gráfelméleti számításokat igénylő feladatok. A számítások eredménye rendszerint egy nagy adathalmaz, amit a modellezett folyamattól függően pl. képi formában elemeznek tovább a kutatók. Az ilyen, nagyméretű paramétertérrel rendelkező problémák vizsgálata hagyományos asztali számítógépen hónapokig is eltarthat, míg egy szupergép számára csak néhány hét, vagy óra.

A szupergép hardver- és szoftverrendszerének kialakításakor a szakemberek törekedtek a hatékony energiafelhasználásra is.

Az új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben c. TÁMOP - 4.2.2.B-10/1-2010-0009 projekt keretében beszerzett klaszter rendszerű HP gyártmányú gép 30 számítási csomópontból áll, melyek kis késleltetési idejű  belső hálózaton keresztül vannak összekötve. Minden csomópont 12 CPU magot, és 48 Gbyte memóriát tartalmaz, így összesen 360 CPU mag és másfél terabyte memória áll rendelkezésre. Két számítási csomópontban ezen felül 2-2 darab gyorsító kártya is van (GPGPU), melyekben összesen 1792 CUDA mag és 24 gigabyte memória található.

A pályázati források szűkössége csak az alap-operációs rendszer és a klasztermenedzsmentet ellátó szoftverkomponensek megvásárlását tette lehetővé, melyek mellé jól használható, szabadon hozzáférhető szoftvereket telepítettek.

A BME kutatói az új számítási erőforrást szinte azonnal teljes kapacitással igénybe vették, melynek tapasztalatai igen pozitívak: Van olyan kutató, aki 100-szoros gyorsulásról számolt be, és már a próbaüzem alatt fontos kutatási eredmények születtek:

 A gép szoftverrendszerének kialakításakor a BME IK szakemberei figyelembe vették a környezetvédelmi és energiagazdálkodási szempontokat is. A gép számítási csomópontjai közül mindig csak annyi van bekapcsolva, amennyi éppen szükséges. A nem használt csomópontok automatikusan kikapcsolnak, illetve szükség esetén újra elindulnak. Az éppen kikapcsolt állapotban levő erőforrások a mellékelt ábrán zöld színnel jelennek meg.   Az ábra emellett jól demonstrálja a gép terhelésének folyamatos növekedését is 2012. szeptember 8-25. között.

Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben (TÁMOP – 4.2.2.B-10/1-2010-0009)

 A projekt célja:

 A műegyetemi képzésben megvalósuló hatékony tehetséggondozással motivált és tehetséges hallgatók orientálása a nemzetközi színvonalú kutatói-, fejlesztői- és innovációs tevékenység és pálya felé. A projekt futamideje: 2011. 09.01. – 2013. 08. 31.

 Az elnyert támogatás összege:  683 280 000 Ft       K+F témák száma: 54

 A projektben a Műegyetem 14 doktori iskolája, 7 szakkollégiuma  és a kari TDK szervezetek vesznek részt, a bevont hallgatók száma közel 1700 fő.

 Információ:

 tehetseg.bme.hu • superman.eik.bme.hu


SAJTÓKLÖZLEMÉNY 2013. július 3.

Integrált környezetben való tehetséggondozás megvalósítása a Műegyetemen:

Tehetséggondozás a Műegyetem tudományos műhelyeiben, nemzetközi színvonalú kutató-fejlesztő képzés uniós támogatással a versenyképesség növeléséért Sajtóközlemény 2013. július 3.

Lezárult a BME Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben c. európai uniós forrásból megvalósult két éves projekt. A támogatásból a doktori iskolák, tudományos diákkörök és a szakkollégiumok tevékenységeinek fejlesztése valósult meg, valamint a számításigényes kutatást segítő szuperszámítógép megvásárlására is lehetőség nyílt. A Superman névre keresztelt gép az elmúlt egy év alatt 251 évnyi számítást végzett el. A tehetséggondozó programban a BME nappali tagozatos hallgatóinak 20%-a vett részt. Az eredményekről konferencia keretében számoltak be a projekt vezetői és közreműködői 2013. július 3-án. A BME küldetésének tekinti, hogy minden hallgatója tehetségének és szorgalmának megfelelően a lehető legmagasabb képzettségi szintre jusson. Ugyanakkor biztosítja annak feltételeit, hogy a legkiválóbbak a szakkollégiumokban, tudományos diákkörökben megismert képzési, kutatói és alkotói tevékenység után minél nagyobb számban folytassák tanulmányaikat a doktori iskolákban. A 2011. szeptemberében indult projekt célja, hogy a műegyetemi képzésben megvalósuló hatékony tehetséggondozással a hallgatókat a nemzetközi színvonalú kutatói-, fejlesztői- és innovációs pálya felé motiválja. Ez a célkitűzés és projekttevékenység ösztönözni tudja a gazdaság húzóágazataiban a növekedési potenciált, valamint hosszútávon az ország versenyképességét a K+F +I területén. A projektben a BME 14 doktori iskolája, 7 szakkollégiuma és a nyolc kar tudományos diákköri szervezete vett részt. A BME által elnyert támogatás összege 683 280 000 Ft volt. A projekt a két éves futamidő alatt az összes indikátor tekintetében túlteljesítette a vállalásokat, amit az alábbi táblázat mutat: Indikátorok Bevont hallgatók száma Bevont oktatók száma Folyóirat publikációk száma Konferencia publikációk száma: Lefolytatott képzések száma Beszerzett eszközök száma: Támogatott K+F projektek száma Tervezett 1692 109 176 284 31 35 51 Teljesített 2779 431 203 431 43 41 56 A projekt keretében került beszerzésre a Superman névre hallgató szuperszámítógép, amely 360 CPU maggal, közel 6 teraflops teljesítményével új távlatokat nyitott a BME kutatói és hallgatói számára. A gép szoftverrendszerének kialakításakor a BME szakemberei figyelembe vették a környezetvédelmi és optimális energiagazdálkodási szempontokat is. A gép számítási csomópontjai közül mindig csak annyi van bekapcsolva, amennyi a feladatok elvégzéshez éppen szükséges. A nem használt csomópontok automatikusan kikapcsolnak, illetve szükség esetén újra elindulnak. A gép 2012. szeptembere és 2013. júniusa között 2,2 millió CPU óra, azaz 251 évnyi számítást végzett el. A gépet, melynek átlagos kihasználtsága 85%, jelenleg közel 100 kutató használja 33 tudományos projekt keretében. A tehetséggondozást szolgáló projekt keretében készült el a BME új TDK (tudományos diákkör) portálja, mely a dolgozat beadásától a bírálati folyamatig biztosítja az adminisztrációs hátteret, statisztikai adatokat szolgáltat, s elérhetővé teszi az összefoglalókat külső érdeklődők számára. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy a hallgatók olyan témákat dolgozzanak fel, melyekre valós vállalati igény és érdeklődés mutatkozik. A tehetséggondozó projekt a BME 14 db doktori iskolájában 56 kutatási projektet finanszírozott, amely a magas szintű tudományos eredmények elérése és a kapcsolódó publikációk mellett a konferencia utak támogatásának segítségével lehetővé tette a doktoranduszok és doktorjelöltek bekapcsolódását a nemzetközi kutatási hálózatokba .

 
A projekt keretében került beszerzésre a Superman névre hallgató szuperszámítógép,
amely 360 CPU maggal, közel 6 teraflops teljesítményével új távlatokat nyitott a BME
kutatói és hallgatói számára.
A gép szoftverrendszerének kialakításakor a BME szakemberei figyelembe vették a
környezetvédelmi és optimális energiagazdálkodási szempontokat is. A gép számítási
csomópontjai közül mindig csak annyi van bekapcsolva, amennyi a feladatok elvégzéshez
éppen szükséges. A nem használt csomópontok automatikusan kikapcsolnak, illetve szükség
esetén újra elindulnak.
A gép 2012. szeptembere és 2013. júniusa között 2,2 millió CPU óra, azaz 251 évnyi
számítást végzett el. A gépet, melynek átlagos kihasználtsága 85%, jelenleg közel 100 kutató
használja 33 tudományos projekt keretében.

A tehetséggondozást szolgáló projekt keretében készült el a BME új TDK (tudományos
diákkör) portálja, mely a dolgozat beadásától a bírálati folyamatig biztosítja az
adminisztrációs hátteret, statisztikai adatokat szolgáltat, s elérhetővé teszi az
összefoglalókat külső érdeklődők számára. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy a hallgatók
olyan témákat dolgozzanak fel, melyekre valós vállalati igény és érdeklődés mutatkozik.
A tehetséggondozó projekt a BME 14 db doktori iskolájában 56 kutatási projektet
finanszírozott, amely a magas szintű tudományos eredmények elérése és a kapcsolódó
publikációk mellett a konferencia utak támogatásának segítségével lehetővé tette a
doktoranduszok és doktorjelöltek bekapcsolódását a nemzetközi kutatási hálózatokba .
Információ:
• http://tehetseg.bme.hu/,
• http://tdk.bme.hu/,
• http://doktori.bme.hu/,
• http://muszak.bme.hu/,
• https://superman.eik.bme.hu/
Dallos Györgyi
dallos@mail.bme.hu
06 30 919 6302

 

TV megjelenések:

http://youtu.be/K_foPA_h8OY
 
http://youtu.be/I1ulVnvFeOA
 
http://youtu.be/346ahfqFuGI
 
http://youtu.be/lGCbwvp-oZk
 
http://youtu.be/aloITTScnb4
 
http://youtu.be/n0UUNeKCtmg
 
http://youtu.be/6pW91VzFb-w
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT