A BME 2011. szeptemberében kezdte meg a Tehetséggondozó programok és tudományos műhelyek Támop projekt megvalósítását.

A pályázat célja:

Az egyetemi jelentkezési statisztikák és a középiskolai tudásháttér átalakulása miatt, az előrejelzések krónikus hiányt prognosztizálnak a magas felkészültségű, kutató- és innovatív képességekkel rendelkező mérnökök létszámát illetően. Ezért a projekt célja, hogy a Műegyetem tudományos műhelyeiben új tehetséggondozási programok induljanak be, amelyek képesek a húzóágazatokban és a mérnöki kutatásokban fellépő szakemberhiány pótlására, a következő pontok szerint:

  • Tehetséges hallgatók számára új motivációs rendszerek kialakítása, új kutatási programok beindítása, valamint a kutatástámogatás bővítése, posztdoktori-, doktorjelölti- és doktori ösztöndíjakkal, amelyek az irányított kutatásokat ösztönzik a fokozatszerzés előtti alkalmazásba állás helyett.
  • A TDK és szakkollégiumi műhelymunka erősítése és ezeken keresztül új elemek bevitele a mesterprogramokba, amelyek segítségével a tehetséges hallgatók hamar „kutatói  érdeklődésű” tanulmányi pályára, valamint később doktori programra állíthatók.
  • A Műegyetem nagy számításigényű alapkutatásainak támogatása egy – a projekt során beszerzendő – klaszteralapú számítógép segítségével. Ezen az infrastruktúrán a numerikus- és nagy számításigényű PhD/TDK kutatásokhoz hallgatói hozzáférés biztosítása.

A támogatás segítségével megvalósított tevékenységekkel a Műegyetemen a műszaki- természettudományos kutatásokhoz és fejlesztésekhez kapcsolódó negatív társadalmi trendek megfordíthatók. A projekt hatására, a műegyetemi képzésben megvalósuló hatékony tehetséggondozással motivált és tehetséges hallgatók irányíthatók a nemzetközi színvonalú kutatói-, fejlesztői- és innovációs tevékenység felé. Ez növelni fogja a gazdaság húzóágazataiban a növekedési potenciált, valamint hosszútávon a versenyképességet

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT