ESMC2012
Szerkesztő:Szalay Tibor
Szerkesztő elérhetősége:szalay@manuf.bme.hu

Téma galéria megtekintése

Részvétel az "European Solid Mechanics Conference 2012" konferencián

Résztvevő: Magyar Bálint

Helyszín: TU Graz

Időpont: 2012. 07. 08. - 2012. 07. 11.

Az előadás tartalma:

Napjainkban igen elterjedtek a számítógépekkel szabályozott rendszerek, mivel a PC-k ma már mindenki
számára elérhetőek és egyszerűen programozhatóak. Ezeknél a rendszereknél azonban új – korábban nem
tapasztalt – stabilitásvesztési problémák léptek fel. Az instabilitás egyik oka lehet a digitális eszközöknél, hogy
az időt diszkrét módon kezelik, szemben az analóg szabályozókkal. Az előadás anyagában ezt a
stabilitásvesztést térképeztem fel, analitikusan és számítógépes szimulációval is vizsgáltam a rendszer
dinamikáját, stabilitásvesztésének a szabályozási paraméterektől való függését, különös tekintettel a nemfolytonos dinamika miatt kialakuló problémákra.
Fileok
Public.pdf - Letöltés
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT