ÉPK CsPDI Konferenciák
Szerkesztő:Marótzy Katalin
Szerkesztő elérhetősége:mkata@et.bme.hu

Téma galéria megtekintése

A TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0009 keretein belül az alábbi konferenciaelőadások hangzottak el. (Címeik a BME-PAval megegyező formátumban szerepelnek, további publikációk is az adatbázisban érhetők el nyilvánosan.)

Nyomott kő, illetve beton anyagú szerkezetek vizsgálata

Ther Tamás, Kollár László Péter
Falazott boltív rázókísérletének előkészítése. In: Csonka Pál Doktori Iskola - PhD Workshop Proceedings. Budapest, Magyarország, 2012.04.11.

Ther Tamás, Frey György Péter
Csehsüveg boltozatok erőjátéka. In: 43. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem. Sikfőkút, Magyarország, 2013.06.29. (2013)

 

Kavicsok morfológiája

Szabo T, Domokos G, Sipos A
Rocking Stones – Equilibrium Points through the Magnifying Glass. In: Marschallinger R, Zobl F (szerk.) Proceedings of IAMG 2011, the Annual Conference of the International Association for Mathematical Geosciences. Salzburg, Ausztria, 2011.09.05-2011.09.09. pp. 688-693.

Szabó Tímea, Domokos Gábor, Lángi Zsolt: Kavicsok morfológiája. Csonka Pál Doktori Iskola - PhD Workshop Proceedings. Budapest, Magyarország, 2012.04.11.

Szabó T, Fityus S, Domokos G: Pebble abrasion in the Williams River, Australia. In: Janina Horváth , Andrea Wágenhoffer , János Geiger, Marko Cvetković , Tomislav Malvić (szerk.) Proceedings, XVI. Congress of Hungarian Geomathematics and the V. Croatian-Hungarian Geomathematical Conference. város? Magyarország, 2013.05.30-2013.06.01. pp. 1-4. Paper 21. ISBN: 978-963-8221-49-0

 

Interdiszciplináris épületkutatás

Baku Eszter , Vető Dániel
A székesfehérvári Prohászka Ottokár Emléktemplom építéstörténete. In: Köllő G (szerk.) XVI. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia: ÉPKO 2012. Csíksomlyó, Románia, 2012.06.07-2012.06.10. Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, pp. 10-17.

Baku Eszter
A székesfehérvári Prohászka Ottokár Emléktemplom tervpályázata = „Az új korhoz és emberhez méltó kifejezés”. konferencia címe: „Az új korhoz és emberhez méltó kifejezés” – Székesfehérvár és a római iskola (2011)

Baku Eszter
A szombathelyi Székesegyház építéstörténete. Szombathely (2011)

Baku Eszter
A székesfehérvári Prohászka Ottokár Emléktemplom tervpályázata. Prohászka-szimpozion, Székesfehérvár (2012)

Baku Eszter
Centralizáló törekvések a két világháború közötti evangélikus templomépítészetben. Guzsik Tamás Emlékkonferencia, 2012. december 6-7., BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék (2012)

Baku Eszter
Az evangélikus templomépítészet centrális alaprajzi típusai a két világháború közötti Magyarországon. In: Köllő Gábor (szerk.) Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság XVII. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia. Csíksomlyó, Románia, 2013.06.13-2013.06.16. Csíksomlyó: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, pp. 7-13.

Frey György Péter
A 18. századi falusi templomaink arányainak és szerkesztési módszereinek vizsgálata a Pécsi Egyházmegyében. Mikro and Makro Fiatal Kutatók Konferenciája, 2012.április 27-28., Pécs, PPE (2012)

Frey György Péter
A pécsi püspöki uradalom templomai a 18. század első harmadában. (2011)

Frey György Péter
A pécsi püspöki uradalom templomai a 18. század első harmadában.
In: Szávay László (szerk.)
Vidimus enim stellam eius .... Budapest, Magyarország, 2011.10.14-2011.10.16. Budapest: pp. 130-140.(ISBN: 978-963-236-485-8)

Frey György Péter
Gewölbebau im Barock - die in der Klimo Bibliothek vorliegende architektonische Fachliteratur und deren praktische Anwendung im Kirchenbau. Fiatal Kutatók és Doktoranduszok III. Nemzetközi Teológuskonferenciája, 2012. november 2-4., Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar (2012)

Frey György Péter
Adalékok Schneiderhahn Fülöp működéséhez. Guzsik Tamás Emlékkonferencia, Budapest, BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, 2012. december 6-7. (2012)

Frey György Péter
Szimmetria a 18. századi magyarországi vidéki templomok építészetében. In: Dr Köllő Gábor (szerk.) XVII. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia. Csíksomlyó, Románia, 2013.06.13-2013.06.16. Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, pp. 114-118.

Józsa Anna Ildikó
A 19-20. század színházépítészete: népoperák, nyári színkörök. In: Köllő G (szerk.)
XVI. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia: ÉPKO 2012. Csíksomlyó, Románia, 2012.06.07-2012.06.10. Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, pp. 184-189.

Józsa Anna
Szombathely színikultúrája és színházépítészete. Szombathely (2011)

Józsa Anna Ildikó Hagyományok és technikai fejlődés a XIX-XX. század színházépítészetében: népoperák, nyári színkörök.
In: Csonka Pál Doktori Iskola - PhD Workshop. Budapest, Magyarország, 2012.04.11. pp. 14-17.

Józsa Anna Ildikó Az opera, mint a XIX. század jellegzetes színháztípusa: a budapesti Operaház.
Guzsik Tamás Emlékkonferencia, 2012. december 6-7., BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék (2012)

Józsa Anna Ildikó
Felvilágosodáskori városi színházépítészet a korabeli Magyarországon: Urban theatre architecture in the age of Enlightenment. In: Dr Köllő Gábor (szerk.) XVII. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia. Csíksomlyó, Románia, 2013.06.13-2013.06.16. Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, pp. 146-153.

 

Építészetelméleti kutatások

Haba Péter
Technika, esztétika, reprezentáció.: Ipari építészet és pavilontervezés Magyarországon az 1950-es és 1960-as években. Tudományos workshop a BME Építészmérnöki Kar Csonka Pál Doktori Iskolájának szervezésében a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 keretében 2012. április 11-én (2012)

Simon Mariann, Haba Péter
A Difficult Person for Socialism – Legend for Today.: Elemér Zalotay and his strip building for 70.000. ’Architecture and the Paradox of Dissidence’ – The 9th International Architectural Humanities Research Association International Conference, London Metropolitan University – Faculty of Architecture and Spatial Design 2012. november 15-17. (2012)

Kóródy Anna
Absztrakció és műemlékvédelem: Kortárs spanyol építészet történeti alapokon. Tavaszi Szél 2012/Spring Wind 2012 Konferencia. Győr, Magyarország, 2012.05.19. (2012)

Kóródy Anna
Az imitáció kortárs eszközei - Analogikus megoldások a spanyol műemlékvédelemben. Pro Scientia Aranyérmesek XI. Konferenciája, SZTE-BTK Pszichológiai Intézet, Szeged, 2012.11.08-10. (2012)

Kóródy Anna
Kortárs spanyol építészet - régi és új találkozása. Arccal a Nap felé, Építész Konferencia, akkreditált szakmai továbbképzés, Szervező: Wienerberger Kft, Győr, 2011. október 20. (2011)

Kóródy Anna
Legacy and Revival – Reinterpretation of Tradition in Contemporary Spanish Churches. Fiatal Kutatók és Doktoranduszok III. Nemzetközi Teológuskonferenciája, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Budapest, 2012.11.02-04. (2012)

Kóródy Anna
Kortárs spanyol szakrális terek. Guzsik Tamás Emlékkonferencia, BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék,, Budapest, 2012.12.6 - 2012.12.7. (2012)

Kóródy Anna
Régi és új a kortárs holland építészetben. Kortárs beavatkozások történeti épületekben. In: Szabó Levente DLA (szerk.) Közösség és építészet. Budapest, Magyarország, 2012.06.04. Budapest: BME Építőművészeti Doktori Iskola, pp. 146-151.

Kóródy Anna
Új kulturális közösségi terek - városi ipari területek rehabilitációja Spanyolországban. In: Fazekas István, Szabó Valéria (szerk.) A környezettudatos települések felé. Debrecen, Magyarország, 2012.11.22-2012.11.23. Debrecen: pp. 166-172.(ISBN: 978-963-08-5294-4

Kóródy Anna, Vukoszávlyev Zorán
Modernism Today.: The Fate of Modernist Buildings Mirroring the Changes of Social Demands. In: Timo Tuomi (szerk.) The Survival of Modern: From Coffee Cup to Plan. Espoo, Finnország, 2012.08.07-2012.08.10. p. 105. Paper 1773. (ISBN: 978-952-93-0935-1)

 

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT