építő AutoCAD Civil3D haladó szoftveroktatás (tanfolyam 5) 2013
Szerkesztő:Percze Rita
Szerkesztő elérhetősége:percze.rita@gmail.com

Téma galéria megtekintése

2012/2013 tavaszi félévében újfent megtartottuk az AutoCAD Civil 3D haladó szintű oktatást. Az oktató ez alkalommal is Nagy Péter volt. A tanfolyam 7-szer 3 órás felbontásban valósult meg. A cél az volt, hogy a már alapszintű ismeretekkel rendelkező hallgatók megtanulják a szoftver bonyolultabb funkcióit és azokat használni is tudják az egyre inkább komplex szerkesztési feladataik során, valamint, hogyan tudnak más programok segítségével, például felhasználandó adatok betöltésével gyorsítani a munkafolyamaton.

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT