ÉDI_Várkonferencia_Székelyudvarhely
Szerkesztő:Szabó Levente
Szerkesztő elérhetősége:szabo.l@kozep.bme.hu

Téma galéria megtekintése

KONFERENCIA RÉSZVÉTEL BESZÁMOLÓ

Utazó:

Magyari Zsuzsa

Utazás megvalósulásának ideje:

2013. április 4-10.

Utazás módja: autóval

Időpont és helyszín:

2013. április 5. Székelyudvarhely

Konferencia címe:

Székelyföldi várak kutatása, helyreállítása és hasznosítása – Középpontban a székelyudvarhelyi Csonkavár

A székelyudvarhelyi várkonferenciát a város középkori várának, várfalainak műemléki restaurálása-, környezetének városszerkezeti rehabilitációja kapcsán rendezték meg. A vár 2010-ben felkerült a Kulturális Minisztérium Országos Restaurálási Programjába, ám a támogatási összegek elapadása és más városvezetési, területhasználati okok miatt az egységes felújítási, hasznosítási javaslatok körül heves vita alakult ki.

A konferenciát a helyi múzeum szakemberei kezdeményezték, komplex módon ismertetve a régészeti kutatások legújabb eredményeit, korábbi várrekonstrukciós tanulmányokat és a nemrég elkészült restaurálási tervet, melyet Guttmann Szabolcs, Nagyszeben korábbi főépítésze ismertetett. Előző várrekonstrukciós tapasztalatait említve, Nagyszeben illetve Gyulafehérvár kapcsán, kiemelte a székelyudvarhelyi vár történeti városszerkezetben elfoglalt rendkívüli szerepét, melynek felújítása korszakos jelentőséggel bírna, kortárs hasznosítása révén az egész városközpontot szervesen összefogó, annak új kulturális központjává válhat.

A Székely Támadt-vár (vagy székelyudvarhelyi Csonkavár) jelentőségét évszázados történelme és városszerkezetben elfoglalt pozíciója adja, mely az elmúlt évtizedekben a méltatlan, nem megfelelő használat és magára hagyatottság révén egyre romosabb állapotban található. A kettős védmű rendszert a XIX. században feltöltötték, majd a falakon belül elhelyezkedő területen a század végén állami főreál iskolát építettek, a külső vizesárkot lecsapolták, a területet felparcellázták. Jelenleg a várat körülvevő utcák telekstruktúrájából adódóan az utcafrontos parasztházak telekvégei határolják a várfalakat, több esetben melléképületeket, ólakat, különböző tárolókat, műhelyeket építve a várfalra, néhol egyes pincékkel aláásva azt.  Egyetlen bástya maradt meg eredeti, feltöltetlen, bár nagyon romos állapotában, mely a restaurálás során kulturális funkciót kaphat. Az omladozó várfalakat konzerválni kell, a teljes belső területet pedig mélyíteni, mivel belülről jelenleg csak egy alacsony mellvédet képez a több mint 10 méteres külső magasságához képest.

A tematika négy egységre tagolódva, mintegy összehasonlítás és kontextusba helyezés révén hasonló székelyföldi várak rehabilitációs programját is bemutatta: a csíkszeredai Mikó-vár, a marosvásárhelyi vár, és a csernátoni Csonka torony (Ika vára) példáit ismertetve.

A konferenciát vitafórum követte.

A konferencia kapcsolódása az egyéni kutatási témához:

A konferencia tanulságai, a problémakör aktualitása szerves részét képezik az egyéni kutatás elsősorban Székelyföldhöz kötődő tematikájának.

A kortárs székelyföldi építészet és A kicsi szép kapcsán a kutatás településfejlesztési példák és gyakorlatok összegyűjtésével, kiértékelésével foglalkozik. A várral kapcsolatos tanulmánytervek és javaslatok személyes és műemlékes megközelítés révén épülnek be a kutatásba. 

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT