ÉDI_Olaszország_Ausztria_Szlovénia_tanulmányút
Szerkesztő:Szabó Levente
Szerkesztő elérhetősége:szabo.l@kozep.bme.hu

Téma galéria megtekintése

Beszámoló a BME Építőművészeti Doktori Iskola

négyfős hallgatói csoportjának tanulmányútjáról

 

2013. április 3-6.                       Olaszország, Ausztria, Szlovénia

Alkér Katalin, Bartha András Márk, Gyulovics István, Kovács Zsófia

A tanulmányutat támogatta:  TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 programja

  

Tematikus Alkotás – Apátsági gyümölcsös

A Doktori Iskola „A kicsi szép” című tematikus évébe illeszkedően „Tematikus Alkotás” tárgyunk keretében a 2012/2013 tanévben négyfős csoportunkkal a Tihanyi Apátsághoz tartozó mezőgazdasági terület hasznosítására készítünk építészeti javaslatot. Az elmúlt években erősen tapasztalható válságot elsősorban az egyes ember és a közösségek vertikális irányú kapcsolódásainak hiányával közelítjük. A bencés regula ora et labora elve szerint az ima és a munka jelentik a szerzetes mindennapi tevékenységeit. A középkorban megfogalmazott irány vajon milyen módon érvényes a mai kolostorokban? A kert helyszíne lehet mindkettőnek, nem csak átvitt értelemben. A terület, mezőgazdasági hasznosításával párhuzamosan hasznossá tehető a lelkek művelésére. Ezt a két szempontot szem előtt tartva tervezzük a gyümölcsös, gyógynövényes és veteményes kertek kialakítását, a fenntartáshoz, feldolgozáshoz illetve a közösség életterének megnöveléséhez szükséges épületeket. Célunk egy javaslat felvázolása, amely segítheti az apátság elképzeléseit a terület jövőjét illetően.

 

Az út célja

A tervezést segítő kutatásaink során olyan létesítmények működését vizsgáljuk, ahol a kolostori élet, vallásos lelkület találkozik a kertművelés és a gazdálkodás tevékenységével. Mindennek elsősorban építészeti vonatkozásaira koncentrálunk, de meglátásunk szerint egy-egy közösség belső életének működése szoros kapcsolatban áll az épített környezettel. A kirándulások során keresztény kolostorokat látogattunk meg azzal a céllal, hogy egy-egy napot eltöltve a „falak között”, bepillantást nyerhessünk abba, hogy milyen szerepe van a kertnek és a gazdálkodásnak az adott közösség életében.

 

Vizsgálati szempontjaink

A rend, illetve közösség milyen céllal művel kertet (befektetés, minőségi étkezés, környezetalakítás)? Hány szerzetes él a közösségben? Kik végzik a kerti munkákat? Mekkora a földterület, ezen milyen növényeket termesztenek? Eladásra vagy saját felhasználásra termelnek? Mennyire gépesített a feldolgozás? Milyen termékeket állítanak elő? A közösség mentalitása és az épített környezet milyen összefüggésben állnak egymással, hogyan kapcsolódik ehhez térileg a kert?

 

Program:

 

 

Április 3.        szerda           08:00                                indulás gépkocsival Budapestről

                                                           17:00                                    érkezés: Pragliai bencés apátság

                                                           18:00                                    vesperás

                                                           18:30                                    kert és monostor megtekintése (p. Pr.)

                                                           20:00                                    vacsora, freskók megtekintése (p. Walter)

                                                           21:00                                    kompletórium

 

Április 4.         csütörtök    06:30                                    reggeli

                                                           08:00                                    monostor megtekintése

                                                           09:30                                    indulás

                                                           12:00                                    Verona – Regina Pacis közösség háza (Raffaello)

                                                           17:30                                    érkezés: Bosé

                                                           18:00                                    vesperás

                                                           18:30                                    vacsora                 ( br. Mathias)  

 

Április 5.         péntek          06:00                                    laudes

                                                           06:30                                    reggeli

                                                           08:00                                    kert megtekintése (s. Francesca)

                                                           10:00                                    beszélgetés a gazdaságról (br. Marco)

                                                           12:00                                    déli imaóra

                                                           13:00                                    ebéd (s. Alicia, s. Benedetta, s. Elisabeth)

                                                           14:00                                    indulás

                                                           22:00                                    érkezés Villach-ba

 

Április 6.         szombat      09:30                                    Wernberg – kolostor és gazdaság látogatása                                  

                                                           14:00                                    Maribor – bencés almáskert megtekintése                                                                           20:00                                         érkezés Budapestre

 

 

Pragliai Apátság      Itália egyik legnagyobb, 1000 éves hagyományokat őrző bencés apátsága.

 

  

Története

A pragliai bencés apátság, amelyet a 11. században  Maltraverso di Montebello családja alapított, 12 km-re fekszik Padovától. 1124-ben II. Calixtus pápa a polironei apátságra fennhatósága alá helyezi, így a monostor Cluny befolyása alá kerül. 1232-ben II. Ferdinánd Praglia gondjaira bízza Brusegana, Tencarola, Villa del Bosco, és Tramonte tartományát. A15. század második felében békés időszak következik, 1460-1550 között épülnek az új épületszárnyak késő gótikus és kora reneszánsz stílusban. Napóleon uralma utána fellélegzik a kolostor, majd 1867-től a szavoyai békével  Isztriára menekülnek a szerzetesek, ahonnan csak 1904-ben térhetnek vissza.

 

Az apátsági épületegyüttes

Az apátsági épületeit, és a hozzá csatlakozó kerteket magas kőfal keríti. A “külső” kertek között találunk több hektár szőlőt, méhest, levendulást, gyógynövényest, veteményes kertet és a most kiépülő olajfa ligetet. A belső kertek, qvadrumok, amelyek köré szerveződnek az épületszárnyak a bibliában megjelenő kertekre utalnak: paradicsomkert, az Énekek Énekének kertje, a kert, ahol Jézus találkozott Mária Magdolnával, és a kert, amelyről a Jelenések Könyve beszél.  A különböző időpontban készült bővítések szépen simulnak egymás mellé, homogén építészeti arculatot adva az épületegyüttesnek. Az egykori kerengő –Paradicsomkert- helyén, a középkori templom nyugati falához csatlakozva 1490 ben épült a reneszánsz stílusú boltozatos körüljáró, amely a második szeinten helyezkedik el, kővel burkolt udvarán az esővizet gyűjtötték. A Kettős kolostor (1469) a keleti oldalon található, a szerzetesek számára fenntartva, kétszintes árkádokkal fedett kerengőről nyílnak a cellák. A Botanikus kolostor (1480), amely eredetileg a gyógy- és fűszernövények helye volt, olasz stílusú kertté alakították, kiegészítve egy középkori patika szobamúzeummal. A Rusztikus kolostor (1550-1600) a gazdasági udvar szerepét töltötte be, ma a vendégházhoz tartozik. A keleti oldalon található  Loggetta Belveder-ről (17. század) gyönyörű kilátás nyílik a kertekre.

  

Tapasztalatok

A kolostor vendégszárnyában kaptunk szállást. Innen átjuthattunk a belső szárnyakon és a kerengőn keresztül a templomba. Az imaórákra külső vendégek is érkeztek, a templom az egyetlen hely, a portán és az üzleten kívül, amelyet kívülről meg lehet közelíteni. A férfiak együtt étkezhetnek a szerzetesekkel, de van vendégétkező is. Az egyik atya körbevezetett minket a kertben, a műhelyekbe, amelyek az épület egy-egy földszinti helyiségében vannak, csak belesni tudtunk. Eleve a kertben csak szerzetesek tartózkodhatnak. A vendégek leginkább a szobájuk és a templom között közlekednek. A területet hat kertész műveli, az atyák leginkább szellemi munkát végeznek, esetleg a műhelyekben dolgoznak. Alapvetően eladásra termelnek, de a veteményes például saját felhasználásra szolgál. A kertek felújítását (jelenleg az erősen emelkedő domboldalban az olajfákat újratelepítik és zajlik a rakott kő támfalak felújítása is) egy alapítvány és pályázatok segítségével valósítják meg. Emelkedettség, nyugalom, szigorú, de emberi rend, és az ezeréves hagyományok folytonossága érezhető az apátságban.

 

rend                                       bencés  (~45 szerzetes)

honlap                                               http://www.praglia.it/Sito%20inglese/index.htm

kert mérete                         10 ha

termesztett növények                  zöldségeskert, gyümölcsös, szőlő, gyógy és fűszernövények, olajfák, méhes

kolostori termékek                        teák, kozmetikumok, bor, (olaj), ikonképek

kertművelés                                    6 kertész

  

Regina Pacis - Verona                                                                                                                                   A közösség anyaháza

 

A közösség

A Regina Pacis Közösséget 1986-ban egy olasz házaspár, Alessandro Nottegar és Luisa Scipionato alapította Veronában. Előzőleg három kislányukkal éveket töltöttek el Brazíliában, hogy a legszegényebbeket szolgálhassák. Sandro mint önkéntes orvos dolgozott a szegények és leprások között. Miután visszatértek Olaszországba, ösztönzést kezdtek érezni arra, hogy új küldetésben szolgálják az Urat. Rövidesen a Nottegar házaspár körül egy kis imaközösség alakult ki. 1986-ban a Gondviselés rendkívüli segítségével egy nagy házhoz jutott a közösség, amely „Regina Pacis” néven kezdte meg közös életét és tevékenységét. Közösségük a különböző hivatások tiszteletben tartásával törekszik az evangélium megélésére, különösen az egyszerűségben, az alázatban és a kereszt szeretetében. Így a családosok, szerzetesek, laikusok, – mindenki saját életállapotának megfelelően – megosztják egymással az imádság, a szolgálat és felüdülés óráit.

 

Tapasztalatok

A terület Verona fölött a domboldalon található, központja a régi villaépület és annak mellékszárnya, amelyekben a közösség tagjai laknak. Heterogén épületállomány, a gazdasági épületek őszinte spontán alkotmányok, minden tekintetben a funkciónak alárendelve. Telepítésük a szintvonalakra illeszett módon a kertet két részre, egy felső és egy alsó kertre osztja. Fent az olajfa liget alul a konyha és tankert található. Működése nyitott, családi gazdaság szerű, de a fókuszpont inkább a brazíliai misszió, ahonnan sok fiatal érkezik és tölt is el itt egy-két évet.

 

közösség                                Regina Pacis (~ 20 fő: családosok, szerzetesek, laikusok)

honlap                                               http://www.reginapacis.vr.it

kert mérete                         5 ha

termesztett növények                  olajfák, zöldséges, gyümölcsös tankert

 termékek                             saját részre zöldség, gyümölcs, fa a fűtéshez, olajat el is adnak

kertművelés                                    kertgondnok, saját maguk, tankert

 

Monastic Communtity of Bosé                                         Monastery of Bosé alapította: Enzo Bianchi

 

A közösség

Enzo Bianchi korunk egyik legmeghatározóbb teológusa, az egyház radikális belső megújításán munkálkodik a lényegi elemek megőrzése mellett - amiről az általa alapított monasztikus közösség a gyakorlati életben tesz tanúságot. Bosé mára a nagy keresztény gondolkodók központjává vált. A teológia mellett a szakrális művészet is meghatározó szerepet játszik. Évente 2-3 új taggal gyarapszik a közösség.

 

Építészeti környezet

Az egész terület  leginkább olyan, mint egy falu, mintsem kolostor. Nyitott struktúra, a vendégek fogadása, amely meghatározó a közösség életében, pontos dramaturgia szerint történik, az étkezések alkalmával (amelyek külön kis helyiségekben történnek) nyílik lehetőség a szerzetesekkel való megismerkedésre, beszélgetésre. A '60-as évek elején vásárolt farmházakat hamar kinőtte a közösség. Az új épületek és a felújítások is egy értő építész kéznyomát viselik magukon, aki a közösség tagja. A templom minden tekintetben a közösség igényei szerint (participatív módon) terveződött. Meghitt, mégis kényelmesen nagy terei az évente megforduló 12 ezer ember befogadására alkalmasak. Puritán mivolta mellett (amelynek a ciszterci építészet jelentette kiindulópontját), barátságos, meleg légkör jellemzi.  A fogadóépület egy többfunkciós konglomerátum, ami a porta, szociális blokk és bolt mellett egy zarándokudvart és az ahhoz kapcsolódó fedett nyitott és zárt tartózkodó helyeket tartalmazza. Változatos funkciójú terei szintben is elkülönülnek egymástól, így az alapvetően nagy épület jól tagolódik barátságos méretű terekre. Számos épület szolgál a vendégek szállásául. Az eredetileg mezőgazdasági épületek átalakítása, felújítása, összekapcsolása során érzékelhetővé vált a kolostori élet: udvarok köré szerveződő egységek, vendégek és a közösség tagjai számára fenntartott területek sokszor különválnak, a kortárs szakrális művészet megjelenik a külső és belső terekben egyaránt.

A veteményesek és gyümölcsösök beágyazódnak az épületek, erdők, mezők szövetébe. Kialakításuk a technológiából következik, az alacsony átlaghőmérséklet miatt számos fóliasátor szükséges. A kertművelés elsődleges szempontja, hogy a közösség számára friss és jó minőségű ételeket biztosítson, másodsorban készítenek termékeket eladásra. Ahogy az összes munkát, a kertművelést is ők végzik, a szakmai tudás bővítése és átadása szintén fontos szempont.

  

közösség                                boséi monasztikus közösség  (~ 80 fő: női és férfi szerzetesek)

honlap                                   http://www.monasterodibose.it/

kert mérete                                     2 ha (1 ha zöldséges, 1 ha gyümölcsös)

termesztett növények                  zöldség, gyümölcsfák, bogyós gyümölcsök, olajfák

termékek                              saját részre minél több, gyertya, kerámia, ikonképek, nyomda

kertművelés                                                saját maguk, nincs is alkalmazott, vendégek

 

Benediktinski priorat Sv. Cirila in Metoda Maribor

 

A Maribor határába visszatelepülő bencések modern almáskertet ültettek.  A kúria-jellegű épület, amelyben laknak, a faluban van, az ültetvény tőle 8 km-re a mezőgazdasági tájban.

 

közösség                                bencés férfi kolostor  (1 szlovén, 2 osztrák atya)

honlap                                   http://www.benediktinski-priorat.com/slo/domov/

kert mérete                                     14 ha  

termesztett növények                  alma

termékek                              almalé, almakészítmények

kertművelés                                    profi gyümölcsös ültetvény szakemberekkel

 

Kloster Wernberg                                                                  

dél- ausztriai női kolostor, történeti környezet


Építészeti környezet

A wernbergi kastélyt igen mostoha állapotban találta az a 120 apáca aki belevágott az épületegyüttes felújításába. Kezdetben az akkoriban istállóként funkcionáló templom felújítását abból finanszírozták, hogy 300 főt kiszolgáló konyhát üzemeltettek. Az oltárt az egyik nővér tervei alapján készítették el.  Jelenleg a kastély és a hozzá tartozó kápolna felújított állapotban fogadja az idelátogató vendégeket. A gazdasági épületeik a hagyományos dél-tiroli építészet nyelvén szólnak. Az új építésű óvoda a gazdasági épületek és a kastély közé ékelődik be. A fűtés és használati melegvíz ellátására szolgáló biomassza kazán a falakon kívül kapott helyet. Kortárs regionalista arculata párja a szemközt álló óvoda épületével.

Tevékenységek

A történeti kolostori környezet ellenére nyitott és barátságos a közeg, nyugodtan lehet sétálni az udvarok, kertek, tehénistállók között. A környező településekkel aktív a kapcsolat, az óvoda miatt is, de számos lelkigyakorlatos program, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások (pl kenyérsütés) működik a nővérek szervezésében. Üzemeltetnek egy is étterem-kávézót is, ahol lehetőség nyílik a beszélgetésre, de a kertben is beszédbe elegyedtek velünk, szívesen meséltek a termelésről. A kolostori termékeket áruló kis üzletbe járnak a helybéliek kenyérért, friss tojásért, tejtermékekért. Az idős nővérek már nem bírják ellátni a gazdaságot, ezért egy részét jövőre kiadják.

 

közösség                                Missionsschwestern vom Kostbaren Blut  (~ 65 apáca)

honlap                                   http://www.klosterwernberg.at/home/

kert mérete                                     200 ha  (erdő, tehenészet, baromfi nevelde, kertészet, gabona, halastó)

termesztett növények                  zöldség, gyümölcs, gyógynövények, méhészet, gabona, halak

termékek                              tojás, kenyér, tejtermékek, gyertya, gyógyteák, kozmetikumok

kertművelés                                    saját maguk, de egyre több külső segítség, mert idősek a nővérek,

                                                jelenleg 6 külsős, munkanélküliek, polgári szolgálatosok

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT