ÉDI_Erdély_tanulmányút
Szerkesztő:Szabó Levente
Szerkesztő elérhetősége:szabo.l@kozep.bme.hu

Téma galéria megtekintése

Nyim falufejlesztő csapat utazási beszámoló

Utazók:

Francsics László

Magyari Zsuzsa

Szántay Zsófi

Major György DLA témavezető

Sugár Péter DLA témavezető

Utazás megvalósulásábak ideje:

2013. április 12-16.

Utazás módja: autóval

Útvonal és események:

2013. április 12. 1. nap

Indulás Budapestről, majd Kolozsváron találkoztunk Macalik Arnold építésszel. Ismertetjük a tavalyi és idei kutatási témákat, amire reagálva a saját motivációiról is mesélni kezd. Gyökerei a Székelyföldhöz kötik, ennek ellenére Kolozsváron él és dolgozik. A beszélgetés során személyes kötődéséről is beszél városi és falusi lét kapcsán.

Este érkezés az énlakai szállásra, közös vacsora és a tanulságok levonása a témavezetőkkel.

2013. április 13. 2. nap

Az egész napot Énlaka bejárására szánjuk. A faluképvédelmi program eredményeként az épületállomány kiváló állapotban maradt. Megtekintettük és dokumentáljuk az unitárius templomot és a temetőt, melyet a helyi gondnok mutat be. Meglátogatjuk a falumúzeumot, amely egy helyi lakos saját házában van ideiglenesen berendezve. Ő ismerteti a kiállított tárgyak és  dokumentumok történetét. Bejárjuk a falu utcáit és fotózzuk az értékes építészeti emlékeket és az utcaképet.

„Most is azt mondom, hogy merjünk kicsik lenni - mert már nagyok nem lehetünk - és erősek, és maradjunk meg annak, aminek születtünk és akkor aztán az őseinknek eleget tettünk...”

(Kocs Ilona, a falumúzeum „lakója”) 

Este érkezés a homoródfürdői szállásra.

2013. április 14. 3. nap

Homoródfürdőn meglátogatjuk Bogos Ernő, csíkszeredai építész forrásépületeit, melyek a Borvíz útja program részét képezik.

Innen Székelyudvarhelyre utazunk, ahol bejárjuk a városközpontot és a középkori Székely Támadt-várat, melynek restaurálási tervei nem rég készültek el. A sétára Csíki Barna DLA-s hallgató társunk, helyi építész csatlakozik. A vár területén egy 19. század végén épült iskola áll, melyet az igazgató segítségével tekintünk meg. A város második legrégebbi műemlékét, a Jézus-kápolnát is meglátogattuk, illetve a romos állapotú, építészeti kuriózumnak számító csillagvizsgálót is felkeressük.

Délután továbbutazunk a Kászonokba, mely a Kovásznai-medence egy egységes régióját képezi. Kászonaltízen T. Kovács Áron részletesen ismerteti helyi építészként itt végzett faluképvédelmi munkáját, mely Hargita megye faluképvédelmi programjának eleme. Emellett az ökofalu szervezéssel kapcsolatos tapasztalatait is megosztja velünk.

Bejárjuk a Kászonokat alkotó öt falut, fényképekkel dokumentáljuk a népi építészeti elemeket.

2013. április 15. 4. nap

A Homoródfürdői szállásról Csíkszeredára utazunk, ahol találkozunk a helyi építészek egy csoporjával, Bogos Ernővel, Tövissi Zsolttal, Máthé Zoltán és Korodi Szabolccsak, akik részletesen ismertetik a Hargita megyei Faluképvédelmi Programot. Többek között szó esik a kezdeményezés önkéntes munkáig visszanyúló gyökereiről, későbbi a megyei szintű támogatás megszerzéséről, a kialakuló feladatmegosztásról, a műemléki program metodikájáról. Mi is ismertetjük a DLA csoportos kutatás eredményeit, jelen állását, tanácsokkal látnak el minket az építészek. Megismejük a program részletes dokumentációját és képet kapunk a helyi építészek a faluképvédelmi program mellett végzett munkásságáról is.                                  

2013. március 16. 5. nap - indulás vissza Budapestre

Az utazás tanulságai a csoportos kutatási témával:

Az erdélyi út kapcsán nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy a faluképvédelmi programok hatékony megvalósításában kiemelkedő szerepe van a megyei szintű támogatás meglétének. Az erdélyi falvak hagyományos épületállománya a magyar viszonyokhoz képest példaértékűen jó állapotban maradtak meg, a települések élettel teliek, a tradicionális struktúrákat a használat is őrzi, „olajozza”. Mindezek tükrében világossá válik, hogy fontos feladat a nyimi fejlesztés minisztériumokkal kapcsolatban álló keretbe illesztése, hogy részleges lehetőség nyíljon az EU-s pályázati rendszertől történő függetlenedésre. 

Emellett remek tanácsot kaptunk Tövissi Zsolttól, miszerint érdemes lenne egy testvértelepülési kapcsolatot kialakítania Nyim falunak egy székelyföldi faluval. A tapasztalatcsere és a kölcsönös látogatások lehetőséget nyújthatnának a somogyi falu lakóinak lelkesítésére, a falukép értékének tudatosítására, a jól működő vidéki életmód, gazdálkodás és épített környezet kialakításának érdekében.

 

 

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT