építő Szakest
Szerkesztő:Percze Rita
Szerkesztő elérhetősége:percze.rita@gmail.com

Téma galéria megtekintése

A Szakkollégiumunk története első alkalommal, 2013. április 24-én szervezett  össz-szakkollégista szakestet, nem minden előzmény nélkül. A Földmérő Kör 1959 óta minden évben megrendezi a Földmérő Szakestet, mely az Építőmérnöki Kar egyik legrégebbi hagyománya, a Vízépítő Kör a hetvenes évek óta rendez szakestet, mely rendezvényt tavaly élesztettek újra.A szakkollégium megalakulása utáni évben már besegített az Építőmérnöki Szakest megrendezésében is, de önálló szakestje nem volt. Ezt az űrt pótolta a mostani rendezvényünk, mely tényleg rólunk mint Szakkollégiumról szólt, nem csupán tagozatunkról, vagy külsősökről. Fontos volt ez a szervezetünk életében, mivel szakkollégiumként csak úgy működhetünk hatékonyan együtt, ha folyamatosan vannak közös rendezvényeink, így nem izolálódnak el egymástól tagozataink.

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT