építő Öregtalálkozó
Szerkesztő:Percze Rita
Szerkesztő elérhetősége:percze.rita@gmail.com

Téma galéria megtekintése

Az Építőmérnöki Öregdiák-találkozó célja a karon végzett mérnökök és aktív hallgatók közti kapcsolat kialakítása.

A rendezvény idén harmadjára került megrendezésre és egy jeles alkalom, mint a Vásárhelyi Pál Kollégium 50. jubileumi évfordulójával lett kibővítve. 

Itt kerülnek kiosztásra mindazon díjak, amelyeket azon hallgatóknak, oktatóknak, cégeknek osztunk, akik munkájukkal, támogatásukkal sokat tettek az elmúlt időszakban a Kari közösségi életért, szakmai fejlődésért.

A rendezvénnyel reméljük, hogy felmenő rendszerben ki tudunk alakítani, egy olyan hagyományt, melyen minden kitüntetett, aktívan tevékenykedő és meghívott örömmel vesz részt és ezzel sikerül kiépíteni egy olyan fórumot, ahol a múlt és jelen találkozásával könnyebben lesz majd alakítható a jövő.

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT