építő Rába környéke tanulmányút
Szerkesztő:Percze Rita
Szerkesztő elérhetősége:percze.rita@gmail.com

Téma galéria megtekintése

2012. okt. 12-13 között megrendezett tanulmányúton 20 hallgató vett részt.

Első állomásunk Dunasziget volt, ahol megnéztük a Mura egy kijelölt szakaszának kismintamodelljét. A hallgatóság megismerkedett a kismintamodell általános szükségességével a numerikus modellezés mellett, valamint hogy konkrétan a Murára miért volt szükség ilyen modellvizsgálatára. Következő célunk a nicki műgát volt. Az 1932 felépült duzzasztómű a kulcsa Kis-Alföld vízgazdálkodásának. Lemehettünk a vízerőmű belsejébe és megnézhettük a turbinaházat valamint az autómata gerebtisztítókat. Ezután megnéztük a hallépcsőt, amely egyik kiemelt műtárgy a folyók hosszirányú átjárhatóságával kapcsolatban. Innen Szentgotthárdra indultunk, ahol megnéztük a megújuló szentgotthárdi duzzasztóművet a Rábán. Sok érdekességet hallottunk az EU-s pályázatokról. Második nap végigjártuk a jelenleg üzemelő műtárgyakat a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer I-es ütemén.

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT