MSZK_Alapszintű menedzsment kurzus
Szerkesztő:Percze Rita
Szerkesztő elérhetősége:percze.rita@gmail.com

Téma galéria megtekintése

Az „Alapszintű menedzsment” kurzus a BME Management Szakkollégium képzési rendszerének első pillére, így alapvető célja, hogy a képzési rendszer további kurzusait- kiemelten a „Stratégiai menedzsment” és „Projektmenedzsment” kurzusokat- előkészítse, a Szakkollégium tagjait azonos tudásszintre hozza az üzleti gondolkodás és menedzsment területén.

A kurzus célja, hogy a résztvevőket képessé tegye, hogy a szervezetek elemzése során felismerjék, és értelmezni tudják az alapvető szervezeti modelleket. Az elméleti alapok lefektetésénél, a szervezeti struktúrákon belül kiemelt hangsúlyt fektetünk a mátrixszervezet és projektszervezet tanulmányozására. 2012 februárja és májusa között 17 szakkollégiumi tag vett részt a kurzuson.


Fileok
alapmen tematika.docx - Letöltés
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT