Tematikus TDK pályázat
Szerkesztő:Debreczeni Gábor
Szerkesztő elérhetősége:debreczeni@kku.bme.hu

Téma galéria megtekintése

A PÁLYÁZAT LEZÁRULT

Tematikus TDK pályázat

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folyó magas színvonalú TDK munka bemutatása érdekében pályázati lehetőséget teremtünk európai konferencián való részvétel esetén a részvételi díj támogatására. Ennek biztosítására 1,1 millió forint kerül elkülönítésre.

Pályázható egyszeri pénzügyi segítség nyújtás a BME TDK konferenciáin színvonalas munkát bemutató hallgatók hazai vagy nemzetközi konferencián történő részvételéhez, vagy szakfolyóiratokban való publikálásához. Támogatás fajtája: TDK Publikációs Támogatás, amely konferencia részvétel (regisztrációs díj) és cikk publikációs költség fedezésére fordítható.

Pályázni jogosultak köre:

A BME-vel hallgatói jogviszonyban álló nappali tagozatos BSc, MSc szakos vagy 5 éves képzésben résztvevő hallgatók, I. éves doktorandusz (PhD-) hallgatók, akik BME TDK konferencián helyezést elért dolgozatot nyújtottak be vagy dicséretben, illetve egyéb kitüntetésben részesültek. A kötelezettségek teljesítésének igazolására jogosultak köre: a BME Karain működő kari TDK bizottságok elnökei és titkárai. A támogatás összege: Pályázatonként maximum 100.000,- Ft.

A fenti pályázat mellett, a nyolc kari TDK konferencia legszínvonalasabb pályamunkája különdíjban részesül, amelyet a 2012. év végén, a konferenciák után rendezett Tematikus workshopon a Rektor ad át. Az erre a különdíjra érdemesült dolgozatot a kari díj odaítélő bizottság nevezi meg. A díj nagysága dolgozatonként 100 ezer Ft, összesen 800 ezer Ft. Mivel az egyetem egyik legjobb TDK pályaművét a Gábor Dénes Alapítvány kiemelt összeggel jutalmazza, ehhez az egyetem is hozzájárul e pályázat keretén belül 100 ezer forinttal.

 

Pályázati feltételek

 

 • · Támogatás fajtája: TDK Publikációs vagy Utazási Támogatás, amely konferencia részvétel (regisztrációs díj, szállás, utazás) és cikk publikációs költség, valamint képzés fedezésére fordítható.
 • · Pályázni jogosultak köre: A BME-vel hallgatói jogviszonyban álló nappali tagozatos BSc, MSc vagy 5 éves képzésben részesülő hallgatók, valamint doktorandusz (PhD) hallgatók, akik a BME TDK konferencián magas színvonalú dolgozattal szerepeltek, illetve készítik a 2012. évi konferenciára TDK munkájukat. (Ez utóbbi esetben visszafizetési kötelezettséggel, amennyiben nem vesznek részt a 2012. házi TDK konferencián.) Pályázhatnak a tehetséggondozó műhelyekben tevékenykedők, illetve a tudományos tevékenységük elindítása, megalapozása érdekében képzésen résztvevők.
 • · A kötelezettségek teljesítésének igazolására jogosultak köre: A BME karain működő kari TDK bizottságok elnökei és titkárai.
 • · A támogatás összege: Pályázatonként maximum 100.000,- Ft.

 

I. Pályázati anyag

 • · A pályázat tartalmazza a jelentkező nevét, Neptunkódját, e-mail címét, karát, amelyen tanul, képzési szintjét és ha van, szakirányát.
 • · A pályázatban meg kell jelölni a támogatási igény célját (konferencia esetében: cím, helyszín, időpont, cikk esetében: folyóirat neve és kiadója) és összegét.
 • · A pályázathoz csatolni kell:

- a sikeres TDK szereplést tanúsító oklevél kari TDK Elnök vagy Titkár aláírásával hitelesített másolatát;

- igazolás arról, hogy a hallgató jelentkezését a konferenciára elfogadták, illetve hogy a beküldött cikket megjelenésre elfogadták. Ezt az iratot a TDK- vagy PhD-konzulens aláírásával hitelesíti.

 • · Amennyiben a hallgatónak elfogadott konferencia előadása van, akkor csatolni kell az

ezt igazoló iratot és az előadás összefoglalóját.

 • · A TDK Publikációs Támogatás odaítéléséről ekkor dönt a Bizottság.

 

II. Eljárási szabályok

 • · A pályázatokat dr. Debreczeni Gábornak (Z épület VI. 623., később St épület) kell benyújtani elektronikusan (debreczeni@kku.bme.hu) és írásban, egy példányban.
 • · A jelentkezés folyamatos, a támogatás odaítéléséről havonta születik döntés.
 • · A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek a jobb TDK-eredményt elért hallgatók; azok, akik több TDK-dolgozatot adtak be; akik nemcsak részvevők, hanem előadók is egy konferencián.
 • · A döntésről jegyzőkönyv készül.
 • · Utazás esetén a TÁMOP 4.2.2 projektben külön ismertetésre kerülő lépések betartása szükséges.

 

Fontos: bármilyen számlán csak a következő szerepelhet vevőként:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3.

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT