Közösség és építészet
Szerkesztő:Szabó Levente
Szerkesztő elérhetősége:szabo.l@kozep.bme.hu

Téma galéria megtekintése

A „Közösség és építészet” projekt leírása (2011/12 tanév)

Környezetalakító tevékenységünk elvárható követelménye a felelősségvállalás. Fokozottan igaz ez, ha a tervezés/építés közösségi szempontjaira gondolunk. De kinek építünk? Csupán a Felhasználóknak vagy nagyobb (szélesebb) közösségeknek?

Hol érhetők tetten az építészeti tervezés közösségi vetületei? Milyen módszereket, építészeti stratégiákat eredményezhet mindez az elméletben és a gyakorlatban? Milyen új szempontokat hoztak és hozhatnak a tervezés közösségi, azaz szükségképp empatikus felületei itthon és a külföldi fejlemények tükrében? Mennyiben lehet katalizátora bármiféle közösség az építészeti gondolkodásnak – és fordítva? Az Építőművészeti Doktori Iskola most is folyó munkája az első tematikus évben ezt az összetett, és szerteágazó problémakört járja körül kutatói és tervezői oldalról egyaránt. 

 

2011. ősz:

A projekten belül megalakultak a tervezői-kutatói csoportok, megfogalmazták azt az 5 részterületet, amelyet a tematikus mottónak megfelelően dolgoztak ki ill. fognak kidolgozni. Ezek:

  1. Az Antal Gabriella - Borzsák Veronika - Tánczos Tibor és Varga Piroska alkotta csoport Vasáros Zsolt DLA egyetemi docens vezetésével közösségépítés kelet-magyarországi régióbeli lehetőségeit kutatja, a tavaszi félévre célul kitűzött tervezési projektjükben egy rudabányai fejlesztést megfogalmazva. Kutatásuk alapvetően támaszkodik külföldi (főleg németországi) bevált, itthon ismeretlen fejlesztési modellek adaptációjára.
  2. Hakkel Márton - Kovács Zsófia és Tatár-Gönczi Orsolya alkotta csoport Balázs Mihály DLA egyetemi docens vezetésével az egykor a Zlinszky-család tulajdonában lévő dabasi kúria és közvetlen környezetének részben közösségi célú fejlesztési kereteit fogalmazta meg.
  3. Bartha András - Dvorzsák Jessica - Francsics László - Gyulovics István és Szántay Zsófia Major György DLA egyetemi docens vezetésévelés konkrét, a somogyi Nyim-ben ökofalut építeni szándékozó közösséggel vette fel a kapcsolatot. Hazai és külföldi ökofalvak elemzéséből levont tanulságokkal fogalmaznak meg olyan építészeti programot és tervet, amely innovatív mintát jelenthet a konkrét közösségnek, és a hazai ökofalvakról való gondolkodásnak egyaránt.
  4. Alkér Katalin - Brósz Csaba - Csízy László és Dombóvári János Balázs Mihály DLA egyetemi docens vezetésével a rákospalotai lakótelep problémáival foglalkoznak, felvéve a kapcsolatot a helyi döntéshozókkal is. E terület fejlesztése – országos, titkos ötletpályázatok révén – a projekttől függetlenül is napirenden van, munkájuk ehhez a folyamathoz kíván csatlakozni.
  5. László Tamás és Szabó Dávid az alacsony státuszú társadalmi rétegek közösségi építési folyamatokba való bevonhatóságát kutatja Alföldi György DLA egyetemi docens vezetésével. Elméleti kutatásukat az ún. Pongrácz-lakótelepre megfogalmazott fejlesztéssel kívánják összhangba hozni.

2011 decemberében az eddigi munkákat a nyilvánosság előtt bemutató kiállítás került bemutatásra a FUGA Építészeti Központban A kiállítás meghirdetésre került valamennyi jelentős hazai szak-sajtóorgánumban, megnyitója nyilvános volt, és maga a kiállítás 3 hétig volt látogatható. A „radio-Q” 2011. december 19-én önálló rádióműsort szentelt az alkalomnak, amelyen Fazekas Katalin doktorandusz és Szabó Levente alprojektvezető ismertette a Doktori Iskola aktuális kutatási tevékenységét.

A fentieken túlmenően 2 alkalommal belső tervpályázat került kiírásra a DLA-hallgatók körében, amelyek a fenti kiállításon is bemutatásra kerültek:

-       a pesti Kálvária tér egy szegmensének rendezésével a környezet leszakadó, szociális jellegű problémáira kellett építészeti válaszokat megfogalmazniuk

-       a Dataplex nevű szerverközpont részvételével megfogalmazott kiírás alapján a központban keletkező nagymennyiségű hulladékhő felhasználására kellett kreatív, közösségi célú javaslatokkal élniük

 

2012. tavasz:

Kutatócsoportok

A két féléves program elején öt kutatócsoport alakult, amelyek első feladata saját, a lehető leginkább valós közösségi igényeken alapuló probléma, helyszín és az azokból megfogalmazott tervezési feladat felkutatása volt. Az így létrejött öt projekt rendkívül változatosan képezte le a meghirdetett mottót a két féléves közös munka során. Az egyik csoport egy létező ökofalu-építésre szövetkező kisközösség helykeresési és programalkotási folyamatát kísérte végig munkájával, nem kevés segítséget nyújtva magának a közösségnek is. Egy másik projekt a borsodi régió elhagyott ipari vidékén meglévő potenciálokra hívta fel a figyelmet, mind turisztikai, mind a helyi közösségi lehetőségeket erősítő szempontokból. Klasszikus közösségi és építészeti probléma a lakótelepek helyzete, egyik kutatócsoportunk az újpalotai lakótelep központjára kínált mértéktartó beavatkozással járó fejlesztési alternatívákat. Egy korábbi korszak lakóegyüttese a zárvány-szerű Pongrácz-lakótelep, melynek fejlesztési lehetőségeit fogamazta meg egy következő csapat. Izgalmas volt az az egyedi vállalkozás is, amely a többgenerációs Zlinszky-család dabasi kúriafejlesztési elképzeléseinek hátterét kutatta, majd készítette elő, a család és az ökormányzat támogatását felhasználva, a jövőbeni megvalósulás ígéretét hordozva. A kutatócsoportok témái a következők voltak:

  1. Zlinszky-kúria, Dabas, Gyón
(Hakkel Márton, Kovács Zsófia, Tatár-Gönczi Orsolya, konzulens: Balázs Mihály DLA)
  2. Szociális építés a kis Pongrácz-lakótelepen
(László Tamás, Szabó Dávid, konzulens: Alföldi György DLA)
  3. A közösségi építészet lépései – Ökofalu, Nyim
(Bartha András, Gyulovics István, Szántay Zsófia, Francsics László, konzulens: Major György DLA)
  4. Szociális városközpont, Újpalota
(Alkér Katalin, Brósz Csaba, Dombóvári János, Csízy László, konzulens: Karácsony Tamás DLA)
  5. "Hajrá borsodi ipari táj! - Ipari táj rehabilitációja az észak-magyarországi régióban 
(Antal Gabriella, Borzsák Veronika, Tánczos Tibor, Varga Piroska, konzulens: Vasáros Zsolt DLA)

Egyéni kutatási munkák

A 2011. szeptember 1. és 2012. január 31. közötti egyéni doktoranduszi munka alapján a Doktori Iskola vezetője által megbízott Tanulmányi Bizottság választotta ki a 10 legkiválóbb dokrorandusz munkáját, s számukra a 2012. február 1. és 2012. június 30. közötti időszakra a projekt keretéből ösztöndíj-kiegészítést ítélt oda. A tematikus évet záró kiadvány a többiekhez képest kiemelt terjedelemben közli az ő egyéni kutatási beszámolójukat.

A doktoranduszok egyéni kutatási munkái színes képet rajzolnak elénk. Vannak, akiknek munkája szoros kapcsolatban készült annak a kutatócsoportnak a közös munkájával, amelynek tagjai voltak. Ezekben az esetekben a csoportmunkát segítette, támasztotta alá az egyéni kutatás eredménye. Vannak, akiknek témája tágabb, a tematikus mottóval lazább viszonyban lévő problémát dolgozott fel, ezek általánosságban színesítették, egészítették ki a közös munkát.

Külföldi szakmai tanulmányutak

A tematikus évhez kapcsolódott két munkacsoport külföldi szakmai tanulmányútja is. Míg a borsodi vidék elhagyott ipari területeinek fejlesztésével foglalkozó munkacsoport a németországi Ruhr-vidékre utazott, hogy az ott jól működő minták vizsgálataiból vonjon le itthon is érényesíthető tanulságokat, addig az ökofalu építésébe kezdő társaságot segítő kutatócsoport osztrák és szlovén ökofalvak tanulmányozásából vont le izgalmas következtetéseket.

A Doktori Iskola nagylétszámú közös tanulmányútja idén Amszterdamba vezetett, ahol lehetőség nyílt a legújabb holland közösségi épületek és új fejlesztések helyszíni áttanulmányozására. 

Nyílt nap – workshop az Építőművészeti Doktori Iskolában

A 2012. június 4-én megrendezett és a széleskörű nyilvánosság előtt meghirdetett worskhop áttekintést adott a „Közösség és építészet” c. K+F projekt valamennyi eleméről.

Évkönyv

„BME Építőművészeti Doktori Iskola 2011/12 – Közösség és építészet” című (ISSN 2063-5982, felelős kiadó: Cságoly Ferenc DLA DSc, terjedelem: 211 oldal) kiadvány kerül megjelentetésre. A kiadvány összefoglalja a projekt keretein belül készült vagy megvalósult valamennyi munkát és eseményt.

2012.ősz

A BME Építőművészeti Doktori Iskola Közösség és építészet című, második tematikus évét bemutató kiállítás 2012. november 23. és december 14. között volt megtekinthető a FUGA Építészeti Központban. A kiállítás a 2011/12-es tematikus év öt, valós közösségi igényeken alapuló kutatási-tervezési projektjét mutatta be az érdeklődő közönségnek. A kiállítást november 23-án nyitotta meg a Cságoly Ferenc DLA, DSc egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője. A program részeként a FUGA WebRádió (http://fugaradio.net/) több alkalommal készített interjút a Doktori Iskolában folyó munkáról és az egyes kutatási projektekről is, amelyek a következő linken elérhetők: http://dla.epitesz.bme.hu/fuga-radiobeszelgetesek-2012/

A kiállítás egyéb megjelenései a sajtóban:

http://www.fuga.org.hu/bme-dla-most-2-0

http://epiteszforum.hu/dla-most-20

http://www.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=4040&Itemid=52

http://dla.epitesz.bme.hu/kepes-elmeny-beszamolo/

http://portal.bme.hu/Document%20Library/20121123_epitomuv_dokt_kiall.aspx


Fileok
EVKONYV_DLA2012_LowQ-1.pdf - Letöltés
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT