A beruházási és termelési folyamatok minőségét és megbízhatóságát támogató menedzsment módszerek
Szerkesztő:Valkó László
Szerkesztő elérhetősége:valkol@eik.bme.hu

Téma galéria megtekintése

A TÁMOP-projekt biztosította lehetőség keretében két fő kutatási téma gondozására nyílik lehetőség. (1) „A beruházási és termelési folyamatok minőségét és megbízhatóságát támogató menedzsment módszerek” (K+F Projekt 1.) téma kutatása a műszaki menedzser és a pénzügy PhD-program bázisán, míg (2) „A fenntarthatóság dimenzióinak nyomonkövetése és azonosítása szimulációs metodikával nemzetközi, regionális és települési szinten” (K+F Projekt 2.) téma gondozása a regionális és környezeti gazdaságtan, valamint a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás PhD-programok szellemi bázisán folyik.

 

A Projekt 1-ben definiált kutatási feladat célja lényegében „hagyományok” folytatásaként is értelmezhető. A BME-n (elsősorben amai Menedzsment- és Vállalatgazdaságtan Tanszék és jogelődők által felvállalva) a minőséggel-megbízhatósággal foglalkozó kutatómunka az 1980-as évek elején kezdődött el, elsősorban a két fogalom közötti tartalmi kapcsolatrendszer és az üzemeltetési megbízhatóság gazdaságossági szempontjaira koncentrálva. Az 1990-es években neves amerikai egyetemekkel és kormányzati támogatással folyó kutatómunka eredményei a TQM (Total Quality Management) és a TPM (Total Productive Maintenance) vezetési filozófiák hazai gyakorlatba történő átültetéséhez is nagyba hozzájárultak. Az elmúlt évtized kutatási további eredményeket hoztak az emberi erőforrás menedzsment megbízhatósággal összefüggő speciális kérdéseiben, valamint az üzleti folyamatok megbízhatósága területén.

 

A Projekt 1. afenti kutatási bázison született eredményeket négy konkrét, gyakorlatilag is jól értelmezhető témára irányulva igyekszik részben verifikálni (visszaigazolni), másrészt -alapvetően módszertani irányba mutató kutatásokkal- továbbfejleszteni. (1) „A szivattyús energiatározó létesítmények gazdaságossági vizsgálata” kutatás keretében az összegyűjtött datok, információk alapján a már kialakított menetrendtervező algoritmus rögzítése, majdan tesztelése történik meg. (2) „A közelítő diszkontálási módszerek perióduson belüli pénzáramok esetén” kutatási irány keretében az eddigi módszerek továbbgondolása folyik matematikai modell kidolgozásának céljából. (3) A „Minőségmenedzsment rendszermodell és módszertan” kutatás egy kérdőíves felmérésre alapozott következtetések megfogalmazására irányul a képzési szolgáltatásokra alkalmazható rendszermodell és módszertan kifejlesztése céljából. Jelenleg az adatgyűjtés és –feldolgozás folyik. (4) A „Projektek minőségmenedzsment módszerei” kutatási irány a beruházási és termelési folyamatok projekt-specifikus módszertanának kidolgozására fókuszál. Jelen fázisban a kompetens nemzetközi tendenciák feltérképezése és modellezése folyik.


Fileok
PEJ2-GazdésSzervtudDI-2012 I-VI.doc - Letöltés
TÁMOP-tehetség-PEJ3-GazdSzerv-Beszámoló-2012július18-2013január17.doc - Letöltés
AndorGy-DülkM-The EngineeringEconomist.pdf - Letöltés
Berces-Bedzsula-tanulmánykötet-Műszaki Kiadó.docx - Letöltés
Tóth_Jónás_Bérces_Bedzsula_final_IJQSS.docx - Letöltés
Tóth_Jónás_Bérces_Bedzsula_final-QMOD-konferencia.docx - Letöltés
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT