A tehetséggondozás a hallgatókkal eltöltött minőségi idő - lezárult a BME Tehetség Támop projektje

2013.07.23 10:21 - adminisztrátor

Tehetséggondozás a Műegyetem tudományos műhelyeiben, nemzetközi színvonalú kutató-fejlesztő képzés uniós támogatással a versenyképesség növeléséért

 Lezárult a BME Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben c. európai uniós forrásból megvalósult két éves projekt. A támogatásból a doktori iskolák, tudományos diákkörök és a szakkollégiumok tevékenységeinek  fejlesztése valósult meg, valamint a számításigényes kutatást segítő szuperszámítógép megvásárlására is lehetőség nyílt. A Superman névre keresztelt gép az elmúlt egy év alatt 251 évnyi számítást végzett el. A tehetséggondozó programban a BME nappali tagozatos hallgatóinak 20%-a vett részt.

Az eredményekről konferencia keretében számoltak be a projekt vezetői és közreműködői 2013. július 3-án.

 A BME küldetésének tekinti, hogy minden hallgatója tehetségének és szorgalmának megfelelően a lehető legmagasabb képzettségi szintre jusson. Ugyanakkor biztosítja annak feltételeit, hogy a legkiválóbbak a szakkollégiumokban, tudományos diákkörökben megismert képzési, kutatói és alkotói tevékenység után minél nagyobb számban folytassák tanulmányaikat a doktori iskolákban.

A 2011. szeptemberében indult projekt célja, hogy a műegyetemi képzésben megvalósuló hatékony tehetséggondozással a hallgatókat a nemzetközi színvonalú kutatói-, fejlesztői- és innovációs pálya felé motiválja. Ez a célkitűzés és projekttevékenység ösztönözni tudja a gazdaság húzóágazataiban a növekedési potenciált, valamint hosszútávon az ország versenyképességét a K+F +I területén.

A projektben a BME 14 doktori iskolája, 7 szakkollégiuma és a nyolc kar tudományos diákköri szervezete vett részt. A BME által elnyert támogatás összege  683 280 000 Ft volt. A projekt a két éves futamidő alatt az összes indikátor tekintetében túlteljesítette a vállalásokat, amit az alábbi táblázat mutat:

Indikátorok

Bevont  hallgatók száma

Bevont oktatók száma

Folyóirat publikációk száma

Konferencia publikációk száma:

Lefolytatott képzések száma

Beszerzett eszközök száma:

Támogatott K+F projektek száma

Tervezett

1692

109

176

284

31

35

51

Teljesített

2779

431

203

431

43

41

56

 

A projekt keretében került beszerzésre a Superman névre hallgató szuperszámítógép, amely 360 CPU maggal, közel 6 teraflops teljesítményével új távlatokat nyitott a BME kutatói és hallgatói számára.

A gép szoftverrendszerének kialakításakor a BME szakemberei figyelembe vették a környezetvédelmi és optimális energiagazdálkodási szempontokat is. A gép számítási csomópontjai közül mindig csak annyi van bekapcsolva, amennyi a feladatok elvégzéshez éppen szükséges. A nem használt csomópontok automatikusan kikapcsolnak, illetve szükség esetén újra elindulnak.

A gép 2012. szeptembere és 2013. júniusa között 2,2 millió CPU óra, azaz 251 évnyi számítást végzett el. A gépet, melynek átlagos kihasználtsága 85%, jelenleg közel 100 kutató használja 33 tudományos projekt keretében.

 

A tehetséggondozást szolgáló projekt keretében készült el a BME új TDK (tudományos diákkör) portálja, mely a dolgozat beadásától a bírálati folyamatig biztosítja az adminisztrációs hátteret, statisztikai adatokat szolgáltat, s elérhetővé teszi az összefoglalókat külső érdeklődők számára. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy a hallgatók olyan témákat dolgozzanak fel, melyekre valós vállalati igény és érdeklődés mutatkozik.

 

A tehetséggondozó projekt a BME 14 db doktori iskolájában 56 kutatási projektet finanszírozott, amely a magas szintű tudományos eredmények elérése és a kapcsolódó publikációk mellett a konferencia utak támogatásának segítségével lehetővé tette a doktoranduszok és doktorjelöltek bekapcsolódását a nemzetközi kutatási hálózatokba .

 


Vissza a hírekhez
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT