Oláh György DI X. konferenciája

2013.02.04 12:54 - adminisztrátor

Az Oláh György DI jubileumi konferenciájának időpontja: 2013. február 7. 8.00-16.00, helyszíne a Ch C14.

Program:

Előadások:

 

A 2012. évi Oláh György díjas előadása:

 

8.00-8.30        Vajna Balázs: Sokváltozós görbefelbontási és regressziós módszerek a Raman-térképezésben

 

1. szekció   Elnök: Gyarmati Benjámin

 

8.30-8.55        Bognár Júlia: Szelektív fehérje-felismerés nanoszféria-litográfián alapuló molekuláris lenyomatképzéssel

8.55-9.20        Link Zoltán: Szabályozott szerkezetű PP/fa/elasztomer hibrid kompozitok

9.20-9.55        Kenyó Csaba: Funkcionális, aktív csomagolóanyagok

9.55-10.10      Szünet

 

2. szekció   Elnök: Kormos Attila

 

10.10-10.35    Kiss Nóra Zsuzsa: Foszfinsavak észteresítése és amidálása

10.35-11.00    Bagi Péter: 5- és 6-Tagú P-heterociklusok reszolválása; racém és optikailag aktív platina (II)-1-alkil-3-foszfolén komplexek szintézise, molekulaszerkezete és katalitikus aktivitása

11.00-11.25    Keglevich Péter: Új, daganatellenes hatású, ciklopropángyűrűt tartalmazó vindolin- és vinblasztinszármazékok előállítása

11.25-12.30    Szünet

 

3. szekció   Elnök: Krámos Balázs

 

12.30-12.55    Harasztos Anna: Búzaliszt szénhidrát összetételének technológiai hatásai

12.55-13.20    Szabó Kitti: A humán OCTN2 és a patkány Octn2 transzporter fehérjék fajspecifitási vizsgálata

13.20-13.45    Kerekes Krisztina: A Wnt jelátviteli útvonal vizsgálata

13.45-14.00    Szünet

 

4. szekció   Elnök: Gönczi Katalin

 

14.00-14.25    Szabó Orsolya: Kisfrekvenciás ultrahang hatása a cellulóz enzimes hidrolízisére

14.25-14.50    Vörös Attila: Aromás amidoxim származékok előállítása mikroreaktorban és ionos folyadékban

14.50-15.15    Németh János: Hordozós fémkatalizátorok alkalmazása szerves kémiai reakciókban

 

Díjak átadása, Fórum, Poszterszekció és fogadás

 

15.30-            

 

A bemutatandó poszterek:

 

1.         Bagdi Attila, Kovács Tímea, Tömösközi Sándor: Magyar köles és cirok fajtákból készült lisztek összetételi, reológiai és technológiai jellemzése

2.         Bánsághi György, Lőrincz László, Székely Edit, Szilágyi Imre, Madarász János, Simándi Béla: Cisz-permetrinsav kristályosítása és reszolválása szén-dioxid antiszolvenssel

3.         Deák Szilvia, Mátravölgyi Béla, Faigl Ferenc: Optikailag aktív aminoalkoholok előállítása és alkalmazása enantioszelektív reakcióban

4.         Dorkó Zsanett, Tatjana Verbič, Horvai György: Molekuláris lenyomatú polimerek vizsgálata

5.         Fodor Anna, Hell Zoltán, Laurence Pirault-Roy: Fémionokkal módosított bázikus karakterű anyagok vizsgálata: előállítás és jellemzés

6.         Hajas Lívia, Török Kitti, Bugyi Zsuzsanna, Tömösközi Sándor: A búza származási helyének és típusának hatása a sikérfehérjék ELISA módszerekkel történő meghatározására

7.         Haragovics Máté, Mizsey Péter: Többkomponensű desztilláló rendszerek exergia analízise hatékonyság alapján történő rangsoroláshoz

8.         Polyák Péter, Horváth Zsuzsanna, Hári József, Pukánszky Béla: PLA/halloysit nanokompozitok: szerkezet és tulajdonság

9.         Imre Balázs, Bedő Dániel, Renner Károly, Móczó János, Pukánszky Béla: A politejsav módosítása poliuretán elasztomerekkel, reaktív feldolgozás útján

10.       Keledi Gergely, Sudár András, Christoph Burgstaller, Renner Károly, Pukánszky Béla: Deformációs mechanizmus és tulajdonságok optimalizálása többkomponensű, többfázisú farost erősítésű kompozitokban

11.       Kiss Bernadett, Németh Áron, Sevella Béla: Folyami algák vizsgálata és jellemzése

12.       Komjáti Balázs, Szokol Bianka, Nagy József, Poppe László: N-Allil-β-laktám származékok előállítása és oxidatív transzformációja

13.       Komjáti Balázs, Nagy József: Sztereoszelektív ketén–imin-cikloaddíció számításos kémiai vizsgálata

14.       Manek Enikő, László Krisztina: Többfalú szén nanocső - lágy gél hibrid anyagok

15.       Mareczky Zoltán, Fehér Csaba, Hassan Hanan, Kuna Máté, Barta Zsolt, Réczey Istvánné: A glükóz és xilóz koncentráció és a levegőztetési körülmények hatása a xilit képződésre Candida élesztőkkel végzett fermentációk során

16.       Müller Judit, Balogh György Tibor: Összefüggések a megoszlási rendszerek (klasszikus oktanol-víz és anizotróp rendszerek) és a PAMPA modell fizikai-kémiai paraméterei között

17.       Romhányi Vivien, Pataki Piroska, Renner Károly, Pukánszky Béla: A kölcsönhatások szerepe termoplasztikus polimer/lignin keverékek tulajdonságainak meghatározásában

18.       Szilvási Tibor, Veszprémi Tamás: Nagy térkitöltésű csoportok katalitikus hatása a Suzuki-reakcióban

19.       Szolnoki Beáta, Bodzay Brigitta, Rapi Zsolt, Bakó Péter, Toldy Andrea, Bagi Péter,
Keglevich György, Marosi György: Megújuló nyersanyagforrásból származó epoxigyanták égésgátlásának vizsgálata

20.       Tóth Karolina, Martine P. Van Gool, Henk A. Schols, Harry Gruppen, Szakács György: Xilán lebontó enzimek termelése és vizsgálata Trichoderma fonalasgomba fajokkal

21.       Elena Utoiu, Hórvölgyi Zoltán: Synthesis of Selenium Nanoparticles in Organic and in Aqueous Environment

22.       Valentínyi Nóra, Mizsey Péter: Pervaporációs modellek összehasonlítása folyamatszimulációs programban

23.      Vigh Tamás, Drávavölgyi Gábor, Nagy Zsombor Kristóf, Marosi György: Ömledékextrúzió alkalmazása gyors kioldódású spironolaktonkészítmények előállítására

24.       Volentiru Emőke, Zámbó Dániel, Dabóczi Mátyás, Kabai Jánosné, Hórvölgyi Zoltán: Mezopórusos vékonyrétegek inkubálása és vizsgálata


Vissza a hírekhez
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT