Hő és áramlástani alapkutatások
Szerkesztő:Szalay Tibor
Szerkesztő elérhetősége:szalay@manuf.bme.hu

Téma galéria megtekintése

A kutatás célja:

Ebben az alprogramban az áramlástani és hőtani alapkutatások és alkalmazásaik kerülnek a közeljövő tudományos elemzésének homlokterébe. Az áramlások numerikus szimulációja az áramlástan műszaki gyakorlat tekintetében talán legjelentősebb és leggyorsabban fejlődő területe. A numerikus szimulációban a legnagyobb kihívást a turbulencia helyes modellezése jelenti, ezért a kutatási területen folyó kutatások egyik kiemelt eleme a különböző turbulencia-modellek eredményességének vizsgálata numerikus paraméterek különböző értékeinél. A hőtani vizsgálatok homlokterébe az új, környezetbarát energiahordozók alkalmazási vizsgálatai állnak.


Fileok
Ho_es_aramlastani_alapkutatasok.pdf - Letöltés
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT