Eto-robotika
Szerkesztő:Szalay Tibor
Szerkesztő elérhetősége:szalay@manuf.bme.hu

Téma galéria megtekintése

A kutatás célja:

Az eto-robotika kutatási célja egy olyan mobil robot kifejlesztése, amely etológiai indíttatású minták alapján alkalmas az emberrel szociális interakcióba lépni, és a kötődéshez kapcsolódó érzelmi állapotokat kifejezni, annak érdekében, hogy a robotikában eddig egyedülállóan új eredményként, egy az emberhez kötődő mesterséges egyed jöhessen létre. A projekt további célja a terméktervezés egy új paradigmájának, nevezetes az eto-mérnökség, illetve egy új tudományág, az eto-robotika alapjainak megteremtése. Ez a tudományág azt vizsgálja, hogyan lehet az állatok viselkedésének törvényszerűségei alapján új típusú robotokat építeni, milyen szerkezetek, milyen szoftverek kellenek ahhoz, hogy a minket kiszolgáló mesterséges lények képesek legyenek szociális interakcióra, azaz képesek legyenek beilleszkedni emberi csoportokba is. Ennek megfelelően az eto-robotika fontos eleme az etológiai indíttatású ember robot kapcsolat.


Fileok
Eto_robotika.pdf - Letöltés
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT