Dinamikai vizsgálatok
Szerkesztő:Szalay Tibor
Szerkesztő elérhetősége:szalay@manuf.bme.hu

Téma galéria megtekintése

A kutatás célja:

A különböző gépészeti mechanizmusok, kiemelten pedig a gyártóberendezések dinamikai vizsgálata a berendezések megfelelő mechanikai modellezése, a modell analitikus vizsgálata mellett nagy számítási igényű numerikus vizsgálatokat és kísérleti módszereket is igényel. A modellek nemlineáris jellegéből adódóan új elemzési, stabilitásvizsgálati módszerek válnak szükségessé.


Fileok
Dinamikai_vizsgalatok.pdf - Letöltés
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT