Járműipari kutatások
Szerkesztő:Szalay Tibor
Szerkesztő elérhetősége:szalay@manuf.bme.hu

Téma galéria megtekintése

A kutatás célja:

A járműipari szerkezetek, gépjárművek részegységeinek fejlesztése, különös tekintettel a fékszerkezetek illetőleg a fékezés folyamatának elemzésére. Ezen belül vasúti fékrendszerek tribológiai viselkedésének numerikus (és kísérleti) vizsgálata a fékszerkezetek megbízhatóbb működését és nagyobb élettartamát kívánja szolgálni. A vizsgálatok magukba foglalják az érintkezési, súrlódási, hőfejlődési és kopási folyamatok jobb megismerését,  és kiterjednek a kerék-féktuskó, kerék-sín kapcsolat vizsgálatára beleértve a fékszerkezet „egészének” viselkedését.


Fileok
Jarmuipari_kutatasok.pdf - Letöltés
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT