Geoinformatika-építőmérnöki kutatások
Szerkesztő:Józsa János
Szerkesztő elérhetősége:jozsa@vit.bme.hu

Téma galéria megtekintése

A kutatás célja

A kutatás kiemelt célkitűzései a tudományterület alábbi, geoinformatika-építőmérnöki témakörbe fogott és abban koordinált résztémáira terjednek ki:
-Eötvös-inga mérések geodéziai hasznosításával kapcsolatos vizsgálatok,
-RFID rendszerek felhasználhatóságának vizsgálata és alkalmazása térinformatikai feladatokra,
-Korszerű matematikai eljárások geodéziai alkalmazása, különös tekintettel a differenciális evolúciós algoritmusokra.

Az egyes résztémák technikai leírása

Az Eötvös-ingával mérhető mennyiségek legfontosabb geodéziai alkalmazási lehetősége a függővonal-elhajlás értékek sűrítéséhez, illetve ezen keresztül a geoid finomszerkezetének meghatározásához kapcsolódik. Keresni és vizsgálni kell a modern számítástechnikai adottságoknak megfelelő újabb számítási algoritmusokat. Vizsgálatokat kell végezni arra vonatkozóan, hogy az Eötvös-inga mérések alapján levezetett fiktív mérési eredmények megfelelő súlyozásával mennyire növelhető az interpolált függővonal-elhajlás értékek pontossága. Jelentős probléma az interpolációs hálózatok optimális geometriai elrendezése is, amelyhez kapcsolódik az a kérdés, hogy mennyire változnak az inga-mérések eredményei a mérési pontok geometriai elhelyezésének függvényében. Régóta vitatott kérdés az interpolációhoz szükséges inga-mérések terepi korrekciója, ezért vizsgálatokat kell végezni arra vonatkozóan is, hogy átlagos magyarországi terepviszonyok esetén hogyan változnak az inga-mérések eredményei a mérési pontok geometriai elhelyezésének függvényében, és hogyan befolyásolja a terepredukció pontosságát a terepmodell felvétele. Előzetes vizsgálatok arra utalnak, hogy az ingamérések terepi korrekcióját nagymértékben befolyásolja egyrészt a terepmodell tömegelemeinek a felvétele (a tömegelemek sűrűsége, alakja és a mérési pont körüli elrendezése), másrészt a mérési pont tömegmodellhez viszonyított vízszintes és magassági helyzete. A terepredukció kisebb mértékben függ a választott számítási eljárástól is.

A várt eredmények összefoglalása

Az Eötvös-ingás témakörben kísérleti számítások alapján javaslattétel a terepi korrekció pontosságának növelésére.
RFID rendszerek esetén a felhasználhatóság javaslatétel térinformatikai felhasználhatóságra és alkalmazásra.
Differenciális evolúciós algoritmusok előnyös geodéziai alkalmazási módjának kialakítása.

Az elérni kívánt eredmények jelentősége és alkalmazásai

A munka az geoinformatika-építőmérnöki tudományok területén, elsősorban a mérési adatok feldolgozása és elemzése területén hozhat újszerű, illetve kifejezetten új eredményeket.

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT