Multibody Dynamics 2013
Szerkesztő:Szalay Tibor
Szerkesztő elérhetősége:szalay@manuf.bme.hu

Téma galéria megtekintése

PhD. hallgató neve:                       Bencsik László

Tanszék:                                       Műszaki Mechanikai Tanszék  

Témavezető:                                 Dr. Kovács László

Konferencia neve:                         Eccomas, Multibody Dynamics 2013

                                                    http://eccomas-multibody.fsb.hr/
Konferencia helye:                         Zágráb /Horvátország/

Konferencia Ideje:                         2013 Június 30. –  2013 Július 4.

Beadott cikk címe:                        Impact models for walking and running systems – angular               

                                                                    moment conservation versus varying geometric constraints

Cikk szerzői:                                 Zelei Ambrus,  Bencsik László, Kovács László, Stépán Gábor

 

Az elmúlt héten Zágrágban tartott konferencián, sikeresen előadtam az eddigi kutatómunkám jelenlegi állását. Az előadás után elhangzott észrevételek kérdések véleményem szerint új ötleteket adtak kutatásom folytatásához. Továbbá más kutatók által meghallgatott előadások pedig nagy mértékben szélesítették látókörömet, és sikerült megismerni a tudomány ezen területének jelenlegi állását. Az elhangzott előadások alapján megállapítható, hogy a jelenlegi kutatási témánk mások által is is aktívan kutatott. A konferencia közös programjain pedig sikerült e területeken dolgozó emberekkel aktív párbeszédet folytatni több-test dinamikai rendszerekről, a jelenleg aktuális problémákról.  Továbbá témavezetőmmel sikerült olyan kutatókkal megismerkednünk, akikkel a jővőben lehetőség nyilhat közös kutatás- mérés folytatására. Emelett a szervezett közösségi kirándulások kellemes kikapcsolódást biztosítottak. Véleményem szerint, a konferencia témája teljes mértékben kapcsolódott PhD munkámhoz, és nagyban segíti jövőbeni munkámat.

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT