GTK GazdSzervDI Zárókonferencia 2013.06.06
Szerkesztő:Valkó László
Szerkesztő elérhetősége:valkol@eik.bme.hu

Téma galéria megtekintése

ZÁRÓKONFERENCIA

a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

“Gazdálkodás- és Szervezéstudományi” Doktori Iskolájának szervezésében

a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 program keretében

  

Időpont: 2013. június 6. 13 óra

Helyszín: BME Q-épület A-240.

 

Program

Megnyitó (Dr. Valkó László egyetemi docens, a TÁMOP-program kari koordinátora)

 

Szekció „A” - PhD-hallgatók + oktatók/kutatók előadásai

(15-15 perces prezentációk)

/Moderátor: Dr. Meyer Dietmar egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője/

 

 

 • Andor György  - Dülk Marcell: Közelítő módszerek perióduson belüli pénzáramok diszkontálásához
 • Bohák András: Villamosenergia-tárolás Magyarországon
 • Bedzsula Bálint: Folyamatmenedzsment lehetőségek a felsőoktatásban (Gyakorlati példa bemutatása a tehetséggondozás területéről)
 • Tóth Zsuzsanna Eszter - Jónás Tamás - Bérces Roland - Bedzsula Bálint: Minőségmenedzsment eszközök a felsőoktatásban – hallgatói elégedettség növelés
 • Für Attila: A fenntarthatóság fraktáldinamikai értelmezése
 • Ijjas Flóra: A vízgazdálkodás fenntarthatóságának újszerű megközelítése
 • Pomucz Boglárka: Fenntarthatósági szempontok érvényesülésének vizsgálata két kiemelt vízparti desztinációban
 • Harazin Piroska – Kósi Kálmán: Teljesítményértékelési alapvetések az „Európa 2020”-stratégia prioritásainak vonalán

Szünet (15 perc)

Szekció „B”a 2013. évi OTDK Közgazdaságtudományi szekcióban díjazott hallgatók előadásai

(10-10 perces prezentációk)

/Moderátor: Dr. Kósi Kálmán egyetemi docens, a kari TDK Bizottság elnöke/

 

 • Buzási Attila: Közép-európai fővárosok fenntarthatósági szempontú értékelés 
 • Rajnai Tamás: A Duna-menti országok vízbiztonság alapú vizsgálata
 • Györkös Rita: Gyártósor-konfigurációk elemzése matematikai programozási modellekkel egy elektromechanikai alkatrész gyártásánál
 • Farkas Orsolya: Az eszmei értékek alakulásának áttekintése Magyarországon 1982 – 2012 között
 • Pólya Zsuzsanna Málna: Minőséggel kapcsolatos információs aszimmetria és vevői döntése 
 • Szabó József: Egy csomagolóanyagokat gyártó vállalkozás komplex elemzése a fizetésképtelenség előrejelzéséve 
 • Tóth-Bozó Brigitta: Seigniorage
 • Gazdag Gergely: A CSR-elemeket tartalmazó vállalati stratégiák hatékony végrehajtásának új modellje

 

Konferencia zárása (Dr. Valkó László)

   

Szakma Szervező / Szerkesztő Bizottság


Fileok
Jelenléti ív-1.pdf - Letöltés
Jelenléti ív-2.pdf - Letöltés
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT