Részvételi díj OTDK
Szerkesztő:Debreczeni Gábor
Szerkesztő elérhetősége:debreczeni@kku.bme.hu

Téma galéria megtekintése

A hallgatók néhány százaléka vesz részt az intézményeknél megrendezett ún. házi TDK konferencián. Az itt kiválóan szereplők részt vehetnek az országos megmérettetésen, amelynek lehetőségét az Országos Tudományos Diákköri Tanács által felügyelt különböző tudományos szakbizottságok teremtik meg, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák kétévenkénti megrendezésével.

Ezek a konferenciák egyrészt lehetőséget teremtenek a hallgatók (és természetesen a konzulens tanárok) szakmai, tudományos felkészültségének széles körű összehasonlítására, másrészt komoly előrelépést biztosít a további szakmai fejlődés tekintetében. A 16 szekció bármelyikében első helyezett pályázó – számos egyéb feltétel teljesülése pl. tudományos cikk írása, nyelvtudás megszerzése stb. – elnyerheti a Pro Scientia aranyérmet.

Ez a folyamat igen gyakran megalapozza, elindítja a hallgatóban a tudományos kutatási tevékenység elindulását, megszeretését, tehát segítése hozzájárul a magyarországi kutatási potenciál humán erőforrásának kialakításához, fejlesztéséhez, az új „tudós palánták” megtalálásához.

A projekt jelentős mértékben hozzájárult az általában kétnapos XXXI. OTDK konferenciákon való hallgatói részvételhez azzal, hogy vállalta a részvételi költségek kifizetését, amelyek hallgatónként átlagosan 20 ezer forintot tett ki.

 

 


 

Szekció

résztvevő hallgató(BME)

1

Agrártudományi

1

2

Biológia

3

3

Informatikai Tudományi

19

4

Kémiai és Vegyipari

48

5

Közgazdaságtudományi

32

6

Műszaki Tudományi

233

7

Művészeti és Művészettudományi

44

8

Tanulás és Tanítás Módszertani - Tudástechnológiai

4

9

Társadalomtudományi

8

10

Testnevelés és Sporttudományi

1

 

Összesen

393

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT