építész Forma előadássorozat
Szerkesztő:Percze Rita
Szerkesztő elérhetősége:percze.rita@gmail.com

Téma galéria megtekintése

Bár az építészet esetében, mint kreatív, technológiai és kulturális diszciplína esetében rendszerint a tágabb értelemben vett tereken van a hangsúly, szükségszerű, hogy ezen terek formát is öltsenek. A huszonegyedik század első évtizedeiben a legkülönbözőbb kütyük és tárgyak korát éljük, amely tárgyak a magas szintű esztétikai és divat elvárásoknak felelnek meg, de technológiailag is meg kell hogy állják a helyüket. A Forma előadássorozat gyakorló építészekkel, építészettörténészekkel, filozófusokkal  járta körül, hogy miként reflektált és reflektál ezen folyamatokra az építészet, mit jelent és jelentett az építészeti forma különböző korokban és hogyan gondolkodnak erről az építészek valahol a parametrikus láz vége felé, a gazdasági világválság közepén.

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT