építész Épületkritika-Az építészet tartalomipara
Szerkesztő:Percze Rita
Szerkesztő elérhetősége:percze.rita@gmail.com

Téma galéria megtekintése

Az Épületkritikai kurzus középpontjában az építészetkritika közéleti műfaja, praxisa és lehetőségei voltak. Az építészetkritikus eszközkészletét, szerepköreit és közegét a szeminárium gyakorlati órái hazai és nemzetközi szövegek elemzésével és saját témák egyéni és csoportos feldolgozásával tárták fel a félév során. Ennek megfelelően a kurzus célja a kritikai tevékenység lehetőségeinek és kortárs megjelenési formáinak feltérképezése mellett elsősorban a szövegírás, a szerkesztés, az érvelés gyakorlati elsajátítása, illetve a nyomtatott sajtó hagyományos szövegformáin és eszközein túli nyilvánosság innovatív technológiáinak és közlésformáinak megismerése is volt.

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT