liska Szervezetben való működés kurzus
Szerkesztő:Percze Rita
Szerkesztő elérhetősége:percze.rita@gmail.com

Téma galéria megtekintése

Mind az egyetemi évek alatt, mind bekerülve a munka világába, a szervezetben való viselkedés, a csoportban betöltött szerep meghatározza a feladatok elvégzésének eredményességét. A Szervezetben való működés kurzussal a szakkollégium tagjai számára olyan képzést kínált, amelyben az érdeklődők esettanulmányokon keresztül megismerhették a szervezeti típusokat, majd önmaguk alakíthatták ki egy képzeletbeli vállalkozás felépítést. A globalizációs követelményekhez alkalmazkodva a kurzus keretében kitekintettek a nemzetközi szervezeti sajátosságokra, majd megtanulták az autonóm csoportok kialakulásának előnyeit.

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT