MSZK Célmeghatárizás és önmotiváció tréning
Szerkesztő:Percze Rita
Szerkesztő elérhetősége:percze.rita@gmail.com

Téma galéria megtekintése

Egy komplex célkijelöléssel foglalkozó gyakorlatorientált tréning során, igyekszünk segíteni a tagságot abban, hogy személyre szabott, jó célokat tűzzenek ki, helyesen mérjék fel saját helyzetüket az ehhez kapcsolódó módszertan és eszköztár segítségével. Vagyis a  résztvevők egész életútjához kapcsolódva, a célmeghatározás után az ahhoz való eljutás hogyanjaira fókuszál, különös tekintettel az egyes gyakorlati  módszerek fontosságára.

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT