MSZK üzleti alapozó kurzus
Szerkesztő:Percze Rita
Szerkesztő elérhetősége:percze.rita@gmail.com

Téma galéria megtekintése

A hallgatók a kurzus során megtanulják mikroökonómiai szempontból és a piac szempontjából értelmezni és elemezni a vállalatot. A kurzus kiemelt feladata, hogy a tanulókkal gyakorlati feladatokon keresztül megismertesse a vállalat tevékenységi rendszerét; a marketing, az innováció, az emberi erőforrás, a tudás és információ, az értékteremtő folyamatok (termelés, logisztika, szolgáltatás) és a pénzügyek területének működését és a köztük fennálló kapcsolatokat. A kurzus elvégzésével a hallgatók képesek lesznek egy adott iparágon belüli vállalatot elemezni, és a megszerzett tudás fényében egy vállalat stratégiáját meghatározni és értékelni, valamint egy saját vállalkozási ötlet kidolgozására.

A kurzus célja, hogy a résztvevőket képessé tegye, hogy a szervezetek elemzése során felismerjék, és értelmezni tudják az alapvető szervezeti modelleket. Az elméleti alapok lefektetésénél, a szervezeti struktúrákon belül kiemelt hangsúlyt fektetünk a mátrixszervezet és projektszervezet tanulmányozására.

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT