GAMM2013
Szerkesztő:Szalay Tibor
Szerkesztő elérhetősége:szalay@manuf.bme.hu

Téma galéria megtekintése

A TÁMOP - 4.2.2.B-10/1--2010-0009 projekt támogatásának segítségével lehetőségem nyílt a 84th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics konferencián való részvételre.

Program

A konferencia helyszíne a szerbiai Újvidék (Novi Sad) volt. A város Szerbia második legnagyobb, és jelenleg is nagyon dinamikusan fejlődő városa, a Vajdaság fővárosa. Mind ipari, mind pedig kulturális szempontból meghatározó. A helyszín közelsége miatt az utazáshoz a vasutat választottam, Budapestről közvetlen vonat indul naponta kétszer Újvidékre.

A konferencia március 18-án, hétfőn kezdődött, ekkor lezajlottak a nyitó előadások, majd este sor került a megnyitó fogadásra. A különféle szekciók ülései az ezt követő napokban kerültek megrendezésre. A kutatási szempontból számomra releváns előadások kedden és szerdán zajlottak. A szerdai napon egy vacsorát is rendeztek, ezen nem vettem részt, ugyanis azt tapasztaltam, hogy az előadások közti kávészünetekben is jó alkalom nyílt az előadókkal való kötetlen beszélgetésekre. A konferencia pénteken zárult.

Saját előadás

Az előadásom szerdára volt időzítve a Multi Body Dynamics szekcióban. Az előadás technikai feltételei adottak voltak. A szekció többi előadáshoz hasonlóan az én témám is viszonylag gyakorlatias volt, így jól illeszkedett a programba. Negatív tapasztalat volt, hogy az előadásom végén nem érkeztek kérdések annak ellenére, hogy a visszacsatolások alapján az előadás színvonala tetszetős, gördülékeny és érthető volt. Szerencsétlen körülmény volt, hogy az előadást rögtön kávészünet követte, és talán erre sietett el a hallgatóság. Szomorú, hogy az elnök sem készült kérdéssel. Valamelyest megnyugtató tény, hogy ezek után viszont már kaptam kérdéseket személyesen, ami arra engedett következtetni, hogy az előadás érthető volt.

Tapasztalatok

A konferencián igen nagy arányban vettek részt fiatal német kutatók. Ez a GAMM német nemzetiségére vezethető vissza.

Mivel a konferencia sok témában indított szekciókat, nagyon széles volt a kutatási területek spektruma, és ez az aránylag fiatal átlagéletkor mellett igen hasznos volt a kapcsolatépítés szempontjából. A szálláshelyeken, kávészünetekben nagyon könnyen alakulhatott ki kötetlen beszélgetés teljesen különböző természettudományi vagy műszaki területek képviselőivel.

Rengeteg előadást lehetett meghallgatni, amely alapján képet lehetett alkotni, hogy az egyes tudományterületeken milyen irányokban halad a kutatás, mik az aktuális kérdések, és hol lehet esetleg kapcsolódási pontot találni más kutatásokhoz.

A konferencián volt fotós, akinek minden előadásról kellett volna képet készítenie, de valamiért az előadásom teljes szekciója kimaradt.

Nagyon tetszett, hogy a konferencia igazolványával ingyen lehetett használni a tömegközlekedést.

Zárásul szeretnék köszönetet mondani a konferencián való részvételem támogatásáért. Mind szakmai, mind pedig emberi szempontból hasznos tapasztalatokra tettem szert, valamint sikerült a kutatási témámat nemzetközi fórumon megismertetni a szakmai közönséggel.

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT