7th OpenFOAM® Workshop
Szerkesztő:Szalay Tibor
Szerkesztő elérhetősége:szalay@manuf.bme.hu

Téma galéria megtekintése

Beszámoló a 7th OpenFOAM® Workshop-ról

Résztvevő:Rákai Anikó

Helyszín: Darmstadt

Időpont: 2012 június 25-28.

Az áramlástan tanszéken a doktoranduszi munkám első lépéseként elkezdtünk tesztelni egy nyílt forráskódú és ingyenes numerikus áramlástani kódot, az OpenFOAM-ot. A kód megfelelőnek bizonyult arra, hogy a doktori kutatásomban felváltsa az eddig használt ipari Ansys Fluent kódot, amelyről egy két évvel ezelőtti OpenFOAM Workshopon beszámoltam.
Az OpenFOAM-ot atmoszférikus áramlásokra alkalmazók száma évről évre nő, és velük is lehet találkozni ezen a konferencián. Mivel az OpenFOAM egyik legnagyobb hiányossága az említett ipari kóddal szemben, hogy nincsen hozzá hasonlóan részletes dokumentáció, egy ilyen találkozón való részvétel és előadás nagyon sok új információ forrása.
Az Atmospheric & Environmental Flow szekcióban történt az előadás, melynek címe „Validation studies of flow modelling around buildings”. A szekció programja az alábbi linken található, a diákat mellékeltem.
http://www.extend-project.de/ofw7-technical-program
A programból látható, hogy a legnagyobb érdeklődés atmoszférikus áramlások modellezésében szélenergiával kapcsolatos felhasználás miatt van. Ez bár lényegesen különbözik az épület aerodinamikai felhasználástól abban, hogy nem tompa testek körüli áramlástani problémák merülnek fel, sok közös érdeklődés van a szintén nem problémamentes peremfeltételek és turbulenciamodell választás miatt.
Az előadásom után többen érdeklődtek a kutatással kapcsolatban, a két legfontosabbat emelem ki, egyrészt kiderült hogy az Osztrák Műszaki Kutatóintézetben (Austrian Institute of Technology) foglalkoznak hasonló modellekkel, az egyik kutató javasolt későbbi együttműködést, illetve a Ruhr-i Egyetemen is OpenFOAM-ot használnak, ott épületearodinamikai célokra is, így különösen érdekes volt velük beszélgetni. 
Ezen kívül volt egy szélenergiával foglalkozó workshop is, ahol szintén a közös érdeklődésű kutatókkal lehetett találkozni és megbeszélni az OpenFOAM-ban atmoszférikus modellezéskor felmerülő problémákat, itt egy közös webes felület létrehozása is felmerült, amelynek kezdeti állapota a következő linken látható: 
http://openfoamwiki.net/index.php/Sig_WindE/2nd_meeting
Összefoglalva nagyon hasznosnak bizonyult a konferencia mind kapcsolatépítés, mind információszerzés szempontjából, ami mint feljebb írtam, egy nyílt forráskódú és hiányosan dokumentált kódnál nagy előny.


Fileok
rakai_OFWS7_slides.pdf - Letöltés
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT