SZASZ_Kémszámtábor 2013
Szerkesztő:Percze Rita
Szerkesztő elérhetősége:percze.rita@gmail.com

Téma galéria megtekintése
A Kémszámtábor egy felkészítő tábor, melyen a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karra felvételt nyert, leendő elsőéves hallgatók vehetnek részt. A tábor célja, hogy kémiai számításokból átismételjék a középiskolában tanultakat, illetve pótolják a hiányzó ismereteket, ezzel elősegítve a tárgy teljesítését a félév során. A táborban a kémszám mellett lehetőséget biztosítottunk egy másik, szintén nagyon fontos tárgy, a matematika átismétlésére is azoknak a hallgatóknak, akik megfelelő kémszám alapokkal rendelkeztek ahhoz, hogy a kevesebb óraszám is elegendő legyen. Az esti programokon pedig megismerhették leendő évfolyamtársaikat.
 
A tábor idén 8 napos (7 éjszaka) volt, ez alatt az idő alatt 38 tanítási órán vettek részt a diákok. A tábor időpontja 2013.08.15-22. A szállás a Martos Flóra Kollégiumban volt, az órákat az egyetem termeiben tartottuk, az étkeztetést és az esti programokat a Vásárhelyi Pál Kollégium nagytermében oldottuk meg. A hallgatók napi négyszeri étkezést kaptak, ebből egyszer meleget. A táborban 25 szervező és 97 diák vett részt. A hallgatói hozzájárulás a táborhoz 14 000 Ft volt fejenként. A 97 résztvevő előzetes felmérő alapján 9 csoportba lett osztva, egy csoport maximális létszáma 14 fő volt, így a tanítás hatékonyan, kis csoportokban valósulhatott meg.
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT