Simonyi Kamerakezeléstől a filmig
Szerkesztő:Percze Rita
Szerkesztő elérhetősége:percze.rita@gmail.com

Téma galéria megtekintése

A 2012. június 15-e és 17-e között megrendezésre került tréning több kisebb előadást majd csoportos munkát foglalt magába és 30 hallgató vett részt rajta. Az előadások témái a filmkészítés szakmai és művészi oldaláról egyaránt szóltak. Átvették a tv-s és filmes operatőri munka közti különbségeket, ezután következett egy rövidebb filmtörténeti előadás, a délután folyamán pedig kis csoportokban egy rövid story-board kidolgozása volt a feladat és a felvétel megtervezése szakmailag.

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT