MSZK_Problémamegoldás és döntéshozatal kurzus
Szerkesztő:Percze Rita
Szerkesztő elérhetősége:percze.rita@gmail.com

Téma galéria megtekintése

A kurzus célja, hogy a résztvevők a kurzus elvégzésével szakszerűbben tudjanak döntési helyzeteket feltárni és eredményesebb problémamegoldásokhoz jutni. 2012 márciusa és májusa között 7 szakkollégiumi tag vett részt a kurzuson.

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT