Liska Elemzési módszertan műhely
Szerkesztő:Percze Rita
Szerkesztő elérhetősége:percze.rita@gmail.com

Téma galéria megtekintése

A megszervezett műhelyvitákban a résztvevők képet kapnak a makroökonómia terén az elmúlt 25 évben tapasztalt fejleményekről. Így egyrészt tisztában lesznek azzal, hogy az említett időszakban a nagy iskolák egymással való szembenállása – legalábbis az alkalmazott módszertan szerint – a DSGE-modellek kidolgozásával egyre inkább gyengült, hogy a makroösszefüggések mikroökonómiai megalapozásával az idősorokon alapuló elemzések mindenütt a makroökonómiai szerves részévé váltak. Ezek után a résztvevők tapasztalt gazdaságkutatók segítségével ismerkednek konkrét kutatási projektekkel.

A tavaszi félévre tervezett kurzusban elsősorban a monetáris makroökonómia területére koncentráltunk, melyen 7 hallgató vett részt.

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT