közlek Önismereti tréning
Szerkesztő:Percze Rita
Szerkesztő elérhetősége:percze.rita@gmail.com

Téma galéria megtekintése

2012. május 25-én megtartottuk első önismereti tréningünket, melyen 15 szakkollégista vett részt.

Kiscsoportos, páros és egyéni formában önismereti feladatokat oldottunk meg, melyet kiegészítettek csapatépítő, bizalomerősítő, kommunikációs és szituációs játékok és személyiségtesztek.

A program két részből tevődött össze. Az első részben a bemelegítő feladatok után a "reális én-kép kialakítása" következett, majd konfliktuskezelési technikákat ismerhettünk meg. A tréning második felében az empatikus kommunikációt, és az aktív hallgatás technikáját gyakorolhattuk. Végül az érzelmek felismerésének fejlesztésére került sor.

A résztvevők egyöntetű véleménye alapján igen hasznosnak éreztük a tréninget.

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT