A fenntarthatóság dimenzióinak nyomonkövetése és azonosítása szimulációs metodikával nemzetközi, regionális és települési szinten
Szerkesztő:Valkó László
Szerkesztő elérhetősége:valkol@eik.bme.hu

Téma galéria megtekintése

A Projekt 2-ben definiált kutatási feladat alapvetően a kor kihívásaként értelmezett fenntartható fejlődés/fenntarthatóság korszerű felfogásában megjelenő dimenziók (társadalmi-gazdasági-környezeti) kölcsönhatásainak és térségi determináltságának vizsgálatára, valamint konkrét indikátorok körülirására irányul a szimulációs metodika biztosította háttér messzemenő figyelembevételével. A kutatás szellemi infrastruktúrájához elsősorban a Környezetgazdaságtan Tanszék hazai viszonylatban mindenképpen élenjáró, többnyire nemzetközi együttműködésen alapuló témabeli kutatási eredményei mérvadóan járulnak hozzá.

 

A Projekt 2. szintén többpólusú kutatási feladatokat feltételez. (1) „Az adaptációs kapacitás indikátorainak dinamikus vizsgálata és szimulációja” kutatási részfeladat keretében egy olyan komplex indikátorrendszer körülírása a cél, amely leképezi egy adott társadalmi-gazdasági-környezeti egység azon potenciálját, mely által képes a várható és váratlan fenyegetettségekkel szembeni sikeres fellépésre (adaptációs kapacitás). A szimulációs módszer a kritikus beavatkozási pontok, azaz küszöb-indikátorok becslését támogatja (adaptációs modell). Eddigi eredményként az indikátorok klaszterezési módszertana és az ún. főindikátorok kiválasztásának szempontjai kerültek rögzítésre. (2) A „Diszkrét szimulációs modell kidolgozása a társadalmak eltérő fejlődési szakaszú alegységeinek és a fenntarthatóság összefüggéseinek vizsgálatára az erőforrásokért folytatott versenyben” részfeladat a különböző társadalomfejlődési modellek definiálására, fenntarthatósági törekvéseire és erőforrásokért folytatott viselkedésére koncentrál. A szakirodalom feldolgozása alapján jelenleg egy „Tudás Attribútumú Petri Hálókon alapuló társadalom- és erőforrás modell” tervezése folyik.

 

Publikáció:

http://cdn.intechopen.com/pdfs/40827/InTech-Climate_change_innovative_approaches_for_modeling_and_simulation_of_water_resources_and_socioeconomic_dynamics.pdf


Fileok
Climate_change_chapter_Fur_Ijjas.pdf - Letöltés
JAVOR-FUR_SIMULATION_2012.pdf - Letöltés
PhD-workshop-SzecsiNelőadása.doc - Letöltés
PEJ2-GazdésSzervtudDI-2012 I-VI.doc - Letöltés
TÁMOP-tehetség-PEJ3-GazdSzerv-Beszámoló-2012július18-2013január17.doc - Letöltés
IjjasF-PerPol-CivilIng.pdf - Letöltés
Jávor-Für-Simulation-folyóirat.pdf - Letöltés
A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT