Vegyipari műveletek és folyamatok modellezése
Szerkesztő:Nyulászi László
Szerkesztő elérhetősége:nyulaszi@mail.bme.hu

Téma galéria megtekintése

Vegyipari műveletek és folyamatok modellezése. A vegyipari folyamatok és műveletek (például desztilláló kolonnák tervezése) során számos esetben alkalmaznak matematikai modellezést műveleti és szabályozástechnikai problémák vizsgálatakor. Noha ezen mérnöki számítások gépidőigénye kisebb, mint a molekulamodellezésnél, nagy rendszereknél, bonyolult folyamatoknál hasznos a szuperszámítógép kapacitásainak felhasználása (Mizsey Péter)

Rövid tartalmi leírás és technikai megközelítés A vegyipari folyamatok és műveletek modellezése során általában egy mérnöki optimalizálási feladatot kell megoldani, egy folyamatra, vagy akár egy nagyobb összefüggő rendszerre. Egy-egy művelet modellezése során a szükséges anyagi jellemzők, termodinamikai adatok rendelkezésre állnak.

A várt eredmények összefoglalása, jelentősége, alkalmazásaik A várt eredmények konkrét mérnöki alkalmazásokat jelentenek, egy-egy üzemre, vagy az üzem működésének valamely részfolyamatára vonatkoznak.

A kutatások összhangja a projekt céljaival - a tehetséggondozás formája a kutatások során

A közvetlenül a téma iránt érdeklődő tehetséges hallgatókkal való foglalkozás alapvetően egyéni keretek között, a hallgató és témavezetője együttműködésében valósul meg. A fentieken túlmenően a hallgatóknak a kutatócsoport szemináriumokba való bevonása jelenti a legjobb lehetőséget a tehetséggondozásra. A vegyipari folyamatok szimulálása miután sokszor kötődik ipari problémákhoz, a gyakorlati élettel való összhang beépül a tehetséggondozás folyamatába.

A munka szakmai tartalma kapcsolódik a "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatja.
Infoblokk
ÚSZT